عکس‌ها

افت سرعت سایت :

conectivity1141-1

conectivity115

1-2

conectivity116

1-3

conectivity117

1-4

conectivity118

1-5

conectivity119

1-6

conectivity120

1-7

conectivity121

1-8

conectivity122

1-9

پروکسی

conectivity123

2-1

conectivity124

2-2

conectivity125

2-3

conectivity126

2-4

conectivity127

2-5

حذف dns

 

conectivity128

3-1

conectivity129

3-2

conectivity1303-3

آماده نصب

 

conectivity131

 

4-1

conectivity132

4-2

conectivity133

4-3

conectivity134

4-4

Config کلی / dlink 2730

conectivity135

5-1

conectivity136

5-2

conectivity137

5-3

conectivity138

5-4

conectivity139

5-5

conectivity140

5-6

conectivity141

5-7

conectivity142

5-8

conectivity143

5-9

conectivity144

5-10

ست کردن dns

conectivity145

6-1

conectivity146

6-2

conectivity147

6-3

داکیومنت فاینالی

conectivity148

7-1

conectivity149

7-2

conectivity150

7-3