نحوه ساخت BroadBand Connection در ویندوز Vista

ابتدا از منوی Start ویندوز، Control Panel را انتخاب کنید.

در Control Panel، گزینه Network and Sharing Center را انتخاب کنید.

در صفحه Network and Sharing Center روی گزینه Set up a connection or network کلیک کنید.

صفحه زیر ظاهر می‌شود.

گزینه Connect to the Internet را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

اگراز قبل Broadband connection ای وجود داشته باشد، صفحه زیر ظاهر می‌شود.

در غیر این صورت شکل صفحه بعد ظاهر می‌شود.

گزینه No, create a new connection را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

سپس بر روی (Broadband (PPPoE کلیک کنید.

صفحه زیر ظاهر می‌شود. تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید.

در قسمت User name شناسه کاربری و در قسمت Password رمز عبور را وارد کنید.

در قسمت Connection name یک نام برای Connection تعریف کنید.

سپس روی Connect کلیک کنید.