درخواست SLA

توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA (Service Level Agreement امکانی‌ست که با مشخص کردن سطح خدمات دریافتی، به مشتریان کمک می‌کند، بتوانند در صورت مطابقت نداشتن کیفیت خدمات با سطح مشخص شده در قرارداد، درخواست جبران خسارت کنند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و مواردی که شامل نقض SLA می‌شود، شما می‌توانید به این صفحه مراجعه فرمایید.

مشترک گرامی لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.

ثبت درخواست جبران خسارت