استان‌ها

بیش از چهارصد نماینده رسمی به همراه چندین هزار بازفروشنده، به‌صورت مستمر خدمات شاتل را به مشتریان در سراسر کشور ارائه و از این خدمات پشتیبانی می‌کنند.
حضور فعالانه در همه‌ی استان‌های كشور، نصب تجهیزات و ارائه‌ی سرویس در نزدیک به هزار و پانصد Node و مرکز مخابراتی، ارائه خدمات پشتیبانی فنی و پشتیبانی فروش از مهم‌ترین فعالیت‌های نمایندگان شاتل در سراسر کشور به شمار می‌رود.

نمایندگان در استان‌ها