راهنمای تنظیمات Outlook Express

شرکت شاتل برای جلوگیری از روی دادن مشکلات و اختلالاتی که به صورت روز افزون توسط اسپم‌ها (Spam) برای شبکه‌ها ایجاد می‌شود، تدابیری اندیشیده است.

از این رو پورت ارسال ایمیل بسته شده است و کاربران برای ارسال ایمیل خود از طریق Microsoft Office Outlook ،Outlook Express ،Thunderbird و … باید از پورت Submission یا همان (TCP587) استفاده كنند.

نكته ۱: در صورتی که برای دست‌رسی به سرویس ایمیل خود با استفاده از Web Browser به سایت‌هایی چون Yahoo ،Gmail ، Hotmail و … متصل می‌شوید، نیازمند این تنظیمات نیستید!

نکته ۲ : کاربرانی که برای دست‌رسی به Gmail از تنظیمات SMTP/POP3 استفاده می‌کنند نیاز به انجام هیچ‌گونه تغییری نخواهند داشت! چرا که سرویس Gmail نیز از پورت ۵۸۷ برای ارسال ایمیل استفاده می‌کند.

برای استفاده از شرایط مطرح شده و همچنین پیش‌گیری از بروز مشکلات احتمالی لازم است در صورتی که از Mail Client برای ارسال ایمیل استفاده می‌کنید، تنظیمات لازم را برای ارسال ایمیل انجام دهید.

در صورتی که فقط در ارسال ایمیل از طریق Outlook با مشکل مواجه می‌شوید با توجه به بسته بودن پورت ۲۵ شاتل باید تغییراتی روی Outlook خود اعمال کنید.

قبل از اعمال هرگونه تغییر در تنظیمات، باز بودن پورت ۵۸۷ را روی‌ هاست خود چک کنید.

به این نکته توجه فرمایید که در تمامی موارد پورت ۲۵۲۵ نیز می تواند جایگزین پورت ۲۵ باشد.

بررسی باز بودن پورت ۵۸۷

برای اطمینان از باز بودن پورت ۵۸۷ به صورت زیر عمل کنید:

از منوی Start ویندوز گزینه Run را انتخاب و در داخل Run دستور CMD را تایپ و روی OK کلیک کنید.

با این کار وارد محیط  Command Prompt می‌شوید.

دستور زیر را در Command Prompt وارد و روی Enter کلیک کنید.

Telnet “You’re Outgoing Mail Server” ۵۸۷

مثال: telnet mail.test.com 587

اگر جواب Telnet Failed شد می‌توان نتیجه گرفت که پورت ۵۸۷ روی هاست شما بسته است.

راهنمای تنظیمات Outlook Express

در صورتی که با وارد کردن این دستور وارد محیط آن شدید و پیام Failed دریافت نکردید، یعنی پورت مورد نظر روی هاست شما باز است.

راهنمای تنظیمات Outlook Express -1

با توجه به باز و یا بسته بودن پورت ۵۸۷ باید یکی از مسیر‌های زیر را دنبال کنید.

بسته بودن پورت ۵۸۷ روی‌ هاست

قبل از هر چیز توجه کنید که این تنظیمات باید به صورت موقت بر روی Outlook شما انجام شود و شما در نهایت باید با تماس با‌ هاست خود بگیرید و از آن‌ها درخواست کنید پورت ۵۸۷ را برای شما باز کنند چرا که همه این تنظیمات با در نظر گرفتن پورت ۵۸۷ انجام می‌شود.

اگر امکان باز کردن پورت ۵۸۷ روی ‌هاست وجود نداشته باشد، برای اعمال تغییرات به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا مانند شکل زیر از منوی Tools، گزینه Accounts را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express -2

سپس در پنجره مشاهده شده، Account خود را انتخاب و روی گزینه Properties کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express -3

در پنجره ظاهر شده وارد سربرگ Advanced شده و در قسمت (Outgoing Mail (SMTP شماره پورت را از ۲۵ به ۵۸۷ تغییر دهید .

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 4

سپس وارد سربرگ Servers شده و (Outgoing mail (SMTP را smtp.shatel.ir قرار دهید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 5

روی Apply و در نهایت OK کنید. در پنجره قبلی روی Close کلیک کنید.

به این مورد توجه فرمایید که دو گزینه My Server require authentication و Log on using Secure Password Authentication نباید تیک داشته باشند.

انجام تنظیمات به پایان رسیده است، می‌توانید ارسال ایمیل‌های خود را بررسی کنید.

باز بودن پورت 587 بر روی ‌هاست

اگر جواب telnet Connect باشد به این معناست که پورت ۵۸۷ روی هاست باز است و کافی‌ست فقط شماره پورت را در تنظیمات از ۲۵ به ۵۸۷ تغییر دهید.

برای اعمال تغییرات به صورت زیر عمل کنید:

ابتدا مانند شکل زیر از منوی Tools، گزینه Accounts را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 6

سپس در پنجره مشاهده شده، Account خود را انتخاب و بر روی گزینه Properties کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 7

در پنجره ظاهر شده وارد سربرگ Advanced شوید. در قسمت (Outgoing mail (SMTP شماره پورت را از ۲۵ به ۵۸۷ تغییر دهید. روی Apply و در نهایت OK کلیک کنید. در پنجره قبل روی Close کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 8

انجام تنظیمات به پایان رسیده است. می‌توانید ارسال ایمیل‌های خود را بررسی کنید.

نحوه ساختن Email Account جدید

برای ساختن Email Account جدید از منوی Tools گزینه Accounts را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 9

مانند شکل زیر در پنجره Internet Accounts، گزینه‌ی Add را انتخاب و روی Mail کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 10

در این قسمت نام Account خود را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 11

در پنجره بعد آدرس ایمیل خود را وارد و بر روی Next کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 12

در صفحه بعد آدرس Mail Server خود را وارد و بر روی Next کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 13

در پنجره بعد Username و Password ایمیل خود را وارد و روی Next کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 14

در پنجره ظاهر شده روی Finish کلیک کنید.

راهنمای تنظیمات Outlook Express - 15

به این ترتیب Email Account موردنظر ساخته می‌شود.