برطرف کردن مشکل Certificate در مرورگر Internet Explorer

مرورگرInternet Explorer

به این نکته توجه داشته باشید که دریافت Certificate از سایت های نامعتبر به هیچ عنوان به شما توصیه نمی شود! لذا پیش از قبول و دریافت هر Certificate از درستی آدرس سایت و معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در صورت اطمینان از معتبر بودن سایت،در اولین مرحله تاریخ و ساعت سیستم را چک کنید و مطمئن باشید به روز هستند.

در صورتی‌که از مرورگرIE استفاده شود. صفحه ای مطابق شکل زیر باز می‌شود.

cert4

با انتخاب گزینه Continue to this website سایت مورد نظر شما باز خواهد شد.