قیمت خدمات تلفن خانگی

حق امتیاز استفاده از سرویس تلفن خانگی
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(کد خدمات : 524946)

قیمت مکالمات تلفن ثابت/ShatelTalk

عنوان قیمت (ریال)
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۴۰
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی ۳۰۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه ۵۷۰
هر دقیقه مکالمه شاتل به شاتل داخل استانی 40
هر دقیقه مکالمه شاتل به شاتل بین استانی 300

قیمت مکالمات بین الملل تلفن خانگی

کد کشور/ شماره تلفن مقصد


قیمت بسته‌های اعتباری مکالمه تلفن خانگی

بسته‌های اعتباری مکالمه
۲۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۰۰۰ ریال

روش‌های خرید بسته‌های اعتباری:

 1. از طریق حساب My Shatel
 2. حضوری

توضیحات:

 • حق امتیاز استفاده از سرویس تلفن خانگی 2,000,000 ریال است.
 • مشترکین برای افزایش اعتبار سرویس خود می‌توانند با استفاده از حساب کاربری my.shatel.ir اقدام به خرید اعتبار ریالی کنند. (مطابق جدول قیمت بسته‌های اعتباری مکالمه).
 • محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد.
 • محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمان‌های نیم دقیقه‌ای محاسبه می‌شود.
 • حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می‌شود.
 • مشتری پس از پرداخت هزینه‌های ثابت، باید برای استفاده از خدمات شاتل‌تاک خانگی بسته‌های اعتباری مکالمه را مطابق جدول قیمت بسته‌های اعتباری مکالمه خریداری کند. گفتنی­‌ست منطق استفاده از بسته‌های اعتباری یاد شده بر مبنای روش Pay As you Go بوده و مشترک می‌تواند به مقدار اعتبار خریداری شده، با توجه به قیمت‌های شاتل با مقصدهای مختلف مکالمه کند.
 • مدت اعتبار استفاده از بسته‌های خریداری شده 6 ماه است.
 • فاکتور سرویس همچون سرویس DSL به‌صورت جداگانه از سایر سرویس‌های ارائه شده توسط شاتل صادر می‌شود.
 • به کلیه فاکتورهای سرویس مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
 • کلیه تماس‌های ورودی به تلفن ثابت شاتل، فارغ از نوع تماس گیرنده همانند قیمت‌های تماس با تلفن ثابت آن شماره تماس گیرنده محاسبه خواهد شد.