ATA, IP-Phone, IAD

خدمات شاتل‌تاک خانگی با استفاده از IP-Phone، دستگاه ATA یا مودم IAD

چنان‌چه هم‌اینک از خدمات اینترنت پرسرعت شاتل در هر نقطه از کشور استفاده می‌کنید، می‌توانید با استفاده از یکی از تجهیزات یاد شده و داشتن شماره تلفن اختصاصی شاتل از خدمات شاتل‌تاک خانگی با ویژگی‌های زیر بهره‌مند شوید:

  • قابلیت جابه‌جایی شماره تلفن در داخل استان
  • قابلیت استفاده از خدمات اینترنت بدون عملیات نصب یا تشریفات خاص
  • قابلیت استفاده از چند خط تلفن بر روی یک سرویس اینترنت

برای بهره‌گیری از خدمات شاتل‌تاک خانگی می‌توانید با دفتر مرکزی این شرکت و یا دفتر نمایندگی‌های شاتل در سراسر کشور، تماس بگیرید.

  • شماره تلفن سراسری فروش: ۹۱۰۰۰۰۰۰
  • شماره تلفن سراسری پشتیبانی فنی: ۹۱۰۰۰۰۰۰