قیمت سرویس‌ها و تجهیزات

نکته بسیار مهم در مورد این سرویس‌ها این است که بسته به وجود امکانات مخابراتی در شهرها و مراکز مخابراتی خاص ارایه خواهند شد. برای آگاهی از این که این سرویس در مرکز مخابراتی شما ارایه می‌شود، کافی‌ست با کارشناسان فروش شاتل (تلفن ۱۵۲۵) تماس بگیرید یا سفارش خود را از طریق سایت شاتل ارسال فرمایید. برای مشاهده ی مستقیم لیست مراکز مخابراتی یاد شده، این‌جا کلیک کنید.

 • ART 1

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۲۸۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۱۶GB
 • ART 2

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۳۶۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۹۲تا ۱۲۸۰Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۲۰GB
 • ART 3

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۴۳۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۱۵۳۶Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۲۵GB
 • ART 4

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۵۳۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۳۲۰تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۳۲GB
 • ART 5

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۶۳۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۳۸۴تا ۲۵۶۰Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۴۰GB
 • ART 6

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۹۳۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۳۰۷۲Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۵۵GB
 • ART 7

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۲۲۰۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۲۰۰GB
 • ART 8

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۴۰۰۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۰۴۸تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حداقل تبادل ترافیک ۳۵۰GB
 • ART Base 1024

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۲۵،۰۰۰ تومان
  • حداقل تبادل ترافیک بین‌المللی ۱۰گیگابایت
  • حداقل تبادل ترافیک داخلی ۲۰ گیگابایت
 • ART Base 2048

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۴۰،۰۰۰ تومان
  • حداقل تبادل ترافیک بین‌المللی ۱۵ گیگابایت
  • حداقل تبادل ترافیک داخلی ۳۰ گیگابایت
 • ART Base 4096

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۶۰،۰۰۰ تومان
  • حداقل تبادل ترافیک بین‌المللی۲۰ گیگابایت
  • حداقل تبادل ترافیک داخلی ۴۰ گیگابایت
 • ART Base 8192

  سرویس نامحدود ویژههزینه سرویس:‌ ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  • حداقل تبادل ترافیک بین‌المللی ۳۰ گیگابایت
  • حداقل تبادل ترافیک داخلی ۶۰ گیگابایت
قیمت بسته‌های ترافیکی
۱ گیگابایت ۳ گیگابایت ۵ گیگابایت
۳۰۰۰ تومان ۹۰۰۰ تومان ۱۳۴۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
۲۴،۴۰۰ تومان ۴۲،۴۰۰ تومان ۹۰،۴۰۰ تومان
۱۰۰ گیگابایت نیم گیگابایت
۱۶۵،۴۰۰ تومان ۱۵۰۰ تومان
 • ECO-NFG 128-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۷،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 128-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۷،۱۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 128-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۱،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 128-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۶۳،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 128-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۹۰،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 128-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۲،۳۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 128-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۴۷،۲۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 128-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۹۴،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 128-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۵۳،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-NFG 256-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۸،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 256-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۸،۱۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 256-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۴،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 256-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۶۹،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 256-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۰۲،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 256-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۳،۳۵۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 256-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۵۰،۲۵۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 256-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۰۰،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 256-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۶۵،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۲۵۶تا ۲۵۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-NFG 512-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۰،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 512-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۹،۶۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 512-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۹،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 512-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۷۸،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 512-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۲۰،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 512-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۴،۸۵۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 512-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۵۴،۷۵۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 512-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۰۹،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 512-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۸۳،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۵۱۲تا ۵۱۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-NFG 1024-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۲،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 1024-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۱،۶۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 1024-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۴۵،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 1024-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۹۰،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 1024-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۴۴،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 1024-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۶،۸۵۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 1024-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۶۰،۷۵۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 1024-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۲۱،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 1024-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۰۷،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۱۰۲۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-NFG 2048-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۴،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 2048-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۳،۶۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • جم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 2048-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۵۱،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 2048-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۰۲،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 2048-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۶۸،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 2048-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۸،۸۵۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 2048-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۶۶،۷۵۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 2048-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۳۳،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 2048-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۳۱،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۲۰۴۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-NFG 4096-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۰،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 4096-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۹،۶۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 4096-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۶۹،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 4096-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۳۸،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 4096-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۴۰،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 4096-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۴،۸۵۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 4096-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۸۴،۷۵۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 40968-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۶۹،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 4096-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۰۳،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۷۶۸تا ۴۰۹۶Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-NFG 6144-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۲،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 6144-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۱،۶۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 6144-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۷۵،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 6144-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۵۰،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 6144-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۶۴،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 6144-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۶،۸۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 6144-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۹۰،۷۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 6144-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۸۱،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 6144-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۲۷،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۶۱۴۴Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-NFG 8192-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۴،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲GB
 • ECO-NFG 8192-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۳،۶۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
 • ECO-NFG 8192-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۸۱،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
 • ECO-NFG 8192-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۶۲،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
 • ECO-NFG 8192-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۲۸۸،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
 • ECO-FG 8192-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۸،۸۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۶GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 8192-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۹۶،۷۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۹GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 8192-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۹۳،۵۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱۸GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-FG 8192-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۵۱،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۰۲۴تا ۸۱۹۲Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲۴GB
  • دارای بسته ترافیک تشویقی شبانه
 • ECO-Light 128-1

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۴،۰۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۰.۵GB
 • ECO-Light 128-3

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۰،۳۵۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱GB
 • ECO-Light 128-6

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۱۸،۹۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۱.۵GB
 • ECO-Light 128-12

  سرویس اقتصادیهزینه سرویس:‌ ۳۶،۰۰۰ تومان
  • سرعت از ۱۲۸تا ۱۲۸Kb/s
  • حجم ترافیک دوره ۲.۵GB

نکات زیر را درباره‌ی سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

 • به هزینه‌های بالا، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته و پینگ مناسب ویژگی مشترک تمام سرویس‌های شاتل است.
 • خرید ترافیک اضافه برای سرویس‌های حجمی تنها با انتخاب بسته های ترافیکی امکان‌پذیر است.
 • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی در آن دوره است و ترافیک ارسال رایگان در نظر گرفته می‌شود
 • چنانچه دوره ­ی سرویس دریافتی بیش از یک ماه باشد و ترافیک دوره ­ی حاضر پایان یابد، سرویس­ دهنده با هدف افزایش رفاه مشترک، به صورت خودکار ترافیک ماه­ های آینده را برای مصرف در اختیار او قرار خواهد داد تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید. با خواندن این مقاله می‌توانید اطلاعات کامل‌تری در این باره به دست آورید.
 • انتقال ترافیک پایه هر دوره به دوره بعد امکان‌پذیر نیست. مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید، هدیه و ….
 • ‌هزینه استفاده از خدمات ترافیک تشویقی شبانه (از ساعت ١ تا ۸ بامداد) با تخفیف ٢۵ درصدی برای کلیه سرویس‌های خانواده اکو ماهانه معادل ۵،٢۵۰ تومان است که در صورت تمایل مشترک به استفاده از این ترافیک، به تعرفه قیمت این سرویس ها افزوده خواهد شد. گفتنی‌ست این بسته تشویقی دارای تاییدیه شماره ۵۱۵۹۰/١٠٢ تاریخ ١٣٩۵/۳/٢۸ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. مدت اعتبار این طرح تا تاریخ ١٣٩۵/۶/٣١ تمدید شده است و در صورت استقبال مشتریان تمدید خواهد شد.
 • مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس‌های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور قابل ارایه است.
 • هزینه ی راه اندازی و نصب این سرویس ها ۱۵۰۰۰ تومان است.
 • مدت اعتبار قیمت: کلیه تعرفه‌ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت‌های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
 • سیاست شاتل بر این است که کیفیت و ضریب به اشتراک گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی (ضریب اشتراک یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) و چارچوب قرارداد با آنان باشد. تجربه چندین ساله‌ی شاتل نیز موید این واقعیت است که تقریبا تمامی کاربران از این ویژگی برخوردار می‌شوند. اما چنانچه برای سرویس های نامحدود، کاربری به صورت پیوسته با ابزارهای به اشتراک گذاری فایل، به مصرف بی رویه تا جایی ادامه دهد که کاربران دیگر را تحت فشار قرار دهد یا در شبکه یا در مهندسی ترافیک اختلال ایجاد کند، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران دیگر، به صورت خودکار و تدریجی ضریب به اشتراک گذاری و کیفیت سرویس وی مطابق قرارداد خواهد شد و تا مدت زمانی نمی‌توانند از این ویژگی فراتر از قرارداد بهره‌مند شوند.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۵٫۰۰۰ تومان است که به قیمت‌های بالا افزوده خواهد شد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت شاتل، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

برای مشاهده پارامترهای مصوبه یاد شده این جا کلیک کنید.

مودم‌ها


  • del1312-o
   Zyxel DEL1312-T10B
   مودم وایرلس زایکسل با دو آنتن

   قیمت: ۱۴۵/۰۰۰ تومان

  • Del1202
   Zyxel DEL1202-T10B/B
   مودم وایرلس زایکسل با یک آنتن

   قیمت: ۶۸/۰۰۰ تومان

  • Del1201-02
   Zyxel DEL1201-T10A/W
   مودم وایرلس زایکسل با یک پورت

   قیمت: ۵۸/۰۰۰ تومان

سوالات متداول

کانال های ارتباطی با شاتل را بفرمایید؟

 1. از طریق سایت شاتل می توان با همکاران فروش و پشتیبانی به صورت آنلاین چت داشت.
 2. از طریق سایت شاتل از قسمت صدای مشتری ، انتقاد، پیشنهاد و درخواست SLA را اعلام کرد .
 3. مراجعه به سایت My.shatel.ir
 4. ارسال ایمیل به ادرس Adsl[at]shatel[dot]ir
 5. ارسال فکس به شماره ۲۷۶۵۷۰۰۰
 6. تماس با شماره تلفن ۱۵۲۵

چگونه از جشنواره های شاتل اطلاع پیدا کنم؟

جزئیات و زمان ارائه سرویس های جشنواره از طریق سایت شاتل و تبلیغات عمومی اطلاع رسانی می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جشنواره و پروموشن های شاتل‌ می‌توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

جشنواره های شاتل

از چه طریقی می توانم به صورت آنلاین سرویس اینترنت پرسرعت را خریداری کنم ؟

شما می توانید با مراجعه به سایت شاتل قسمت سفارش آنلاین خدمات ADSL2+ در خواست خدمات خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و درصورت وجود امکان سرویس دهی با پرداخت آنلاین و ارسال مدارک به صورت آنلاین می توانید در مدت زمان کمتر از ۳۰ دقیقه مراحل دریافت سرویس اینترنت پر سرعت را تکمیل فرمایید.

همچنین شما می توانید از همین طریق خدمات اشتراکی شاتل را همچون نرم افزار های امنیتی برای گوشی های اندرویدی، سیستم های کامپیوتری و تماس خارج از کشور را دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید:
Shatel Mobile Security
راهکارهای امنیتی اینترنتی (Kaspersky)
تلفن بین المللی(VoIP)

برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت، به چه مدارک و اطلاعاتی نیاز است؟

الف) قرارداد حقیقی: برای قراردادهای حقیقی،ارایه کپی کارت ملی صاحب قرارداد الزامیست
ب) قرارداد حقوقی : برای قرارداد های حقوقی مهر و امضا قرارداد، شناسه ملی، کد اقتصادی و شماره کد ملی نماینده شرکت الزامیست
گفتنیست علاوه بر مدارک صاحب قرارداد، نام و نام خانوادگی و شماره کارت ملی صاحب خط نیز مورد نیاز است.

چند روز پس از در خواست سفارش سرویس اینترنت برقرار میشود؟

پس از تکمیل و تایید قرارداد و نیز پراخت هزینه و تکمیل مدارک توسط مشترک، بین ۳ تا ۷ روز کاری سرویس برقرار خواهد شد.

اصطلاح خط رانژه ، چیست؟

خط رانژه، خط تلفن از جنس کابل مسی‌ست که می‌تواندvoice و data را هم‌زمان با هم روی یک خط منتقل کند. بنابراین قابلیت ارایه‌ی سرویس ADSL را داراست. قبل از این که بتوانید از خط تلفن خود به عنوان خط ADSL استفاده کنید باید این خط از طرف مخابرات و به درخواست شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس، رانژه شود.

منظور از فیبر نوری و یا مشکلات فنی مخابراتی چیست؟ آیا برای خطی که این مشکل را دارد سرویس ADSL2+ قابل ارایه است؟

خطوط تلفن برای دریافت سرویس اینترنت پر سرعت ADSL2+ باید از جنس کابل مسی باشند. در صورتی که خط تلفن فیبر نوری یا فناوری دیگری به جز کابل مسی باشد به لحاظ فنی امکان ارایه سرویسDSL وجود ندارد.

چرا در برخی مراکز مخابراتی شاتل سرویس ارایه نمی دهد؟

با توجه به اینکه امکانات مخابراتی شاتل در برخی مراکز مخابراتی به اتمام رسیده است ،امکان ارایه سرویس نیست . همچنین افزایش امکانات مخابراتی وابسته به تعامل چند شرکت مخابراتی و اینترنتی است و زمان دقیقی نمی توان برای آن اعلام کرد .اما متقاضیان می توانند با ثبت مشخصات، در لیست انتظار باشند تا بعد از افزایش امکانات در کوتاهترین زمان ممکن سرویس را دریافت کنند.

افرادی که ساکن مجتمع یا برج هستند و خطوط ایشان کابل مسی نیست، برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت ADSL2+ نیاز است چه اقدامی انجام دهند؟

شرکت شاتل در بسیاری از مجتمع ها و برج ها با نصب تجهیزات اختصاصی خود، به صورت مستقیم به ساکنین سرویس اینترنت پرسرعت ارایه می کند ، که با توجه به حذف مشکلات و محدودیت های مخابراتی از کیفیت به مراتب بالاتری برخوردار است. در صورتی که تمایل به دریافت این خدمات و یا کسب اطلاعات بیشتر دارید، می توانید با واحد فروش شاتل در شهر خود تماس حاصل فرمایید و یا به لینک زیر مراجعه نمایید:
خدمات ویژه برج‌ها و مجتمع‌ها

حداقل تبادل ترافیک برای سرویس های نامحدود به چه معناست؟

سیاست شاتل بر این است که کیفیت و ضریب به اشتراک گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی(ضریب اشتراک یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۵۲کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)و چارچوب قرارداد با آنان باشد. تجربه چندین ساله ی شاتل نیز موید این واقعیت است که تقریبا تمامی کاربران از این ویژگی برخوردار می شوند. اما چنانچه برای سرویس های نامحدود، کاربری به صورت پیوسته با ابزارهای به اشتراک گذاری فایل، به مصرف بی رویه تا جایی ادامه دهد که کاربران دیگر را تحت فشار قرار دهد یا در شبکه یا در مهندسی ترافیک اختلال ایجاد کند، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران دیگر، به صورت خودکار و تدریجی ضریب به اشتراک گذاری و کیفیت سرویس وی مطابق قرارداد خواهد شد و تا مدت زمانی نمی توانند از این ویژگی فراتر از قرارداد بهره مند شوند.

برای استفاده از سرویس های اینترنت پر سرعت ADSL2+ چه نوع مودم هایی قابل استفاده است؟

کیفیت ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت (+ADSL2)، تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها انتخاب یک مودم مناسب است.
تجربه‌ی چندین ساله‌ی کارشناسان و متخصصان شاتل نشان می‌‌دهد که کیفیت مودم از جمله‌ی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات به مشترکان خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.