قیمت سرویس‌ها و تجهیزات

پیش از انتخاب هر بسته به این نکته دقت کنید که سرویس‌ها به فراخور وجود امکانات مخابراتی در شهرها و مراکز مخابراتی مختلف ارایه خواهند شد. برای آگاهی از این که این سرویس در مرکز مخابراتی شما قابل ارایه است، کافی‌ست با کارشناسان فروش شاتل (تلفن ۱۵۲۵) تماس بگیرید یا سفارش خود را از طریق سایت شاتل ارسال فرمایید.
در نظر داشته باشید برای خرید آنلاین بسته‌ها به محض ورود به سایت خرید آنلاین ابتدا باید امکان سرویس‌دهی در مرکز مخابراتی محل سکونت خود را بررسی کنید. افزون بر این برای مشاهده‌ی مستقیم لیست مراکز مخابراتی یاد شده، این‌جا کلیک کنید.

سرویسسرعت دریافت تا (کیلوبیت بر ثانیه)سرعت ارسال تا (کیلوبیت بر ثانیه)ترافیکحداقل تبادل ترافیک (گیگابایت)قیمت ماهانه (تومان)IP
ART1۱۲۸ تا ۱۰۲۴۱۲۸نامحدود۱۶۲۸٫۰۰۰Public
ART3۲۵۶ تا ۱۵۳۶۲۵۶نامحدود۲۵۴۳٫۰۰۰Public
ART5۳۸۴ تا ۲۵۶۰۳۸۴نامحدود۴۰۶۳٫۰۰۰Public
ART6۵۱۲ تا ۳۰۷۲۵۱۲نامحدود۵۵۹۳٫۰۰۰Public
ART7۱۰۲۴ تا ۴۰۹۶۱۰۲۴نامحدود۲۰۰۲۲۰٫۰۰۰Public
ART8۲۰۴۸ تا ۶۱۴۴۱۰۲۴نامحدود۳۵۰۴۰۰٫۰۰۰Public
خرید آنلاین
سرعت سرویسسقف هزینه ماهانه ارایه خدمت (تومان)حداقل حجم ترافیک داخلی(GB)حداقل حجم ترافیک بین الملل(GB)
ART 1024۲۵۰۰۰۲۰۱۰
ART 2048۴۰۰۰۰۳۰۱۵
ART 4096۶۰۰۰۰۴۰۲۰
ART 8192۱۰۰۰۰۰۶۰۳۰
نام سرویس: ECO1024-NFGسرعت: ۱۰۲۴ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۱۲،۰۰۰۲۱،۶۰۰۴۵،۰۰۰۸۷،۶۰۰۱۴۴،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۱۲،۰۰۰۲۱،۶۰۰۱۵،۰۰۰۱۴،۶۰۰۱۲،۰۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO2048-NFGسرعت: ۲۰۴۸ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۱۴،۰۰۰۲۳،۶۰۰۵۱،۰۰۰۹۹،۶۰۰۱۶۸،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۱۴،۰۰۰۲۳،۶۰۰۱۷،۰۰۰۱۶،۶۰۰۱۴،۰۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO4096-NFGسرعت: ۴۰۹۶ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۲۰،۰۰۰۲۹،۶۰۰۶۹،۰۰۰۱۳۵،۶۰۰۲۴۰،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۲۰،۰۰۰۲۹،۶۰۰۲۳،۰۰۰۲۲،۶۰۰۲۰،۰۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO6144-NFGسرعت: ۶۱۴۴ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۲۲،۰۰۰۳۱،۶۰۰۷۵،۰۰۰۱۴۷،۶۰۰۲۶۴،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۲۲،۰۰۰۳۱،۶۰۰۲۵،۰۰۰۲۴،۶۰۰۲۲،۰۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO8192-NFGسرعت: ۸۱۹۲ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۲۴،۰۰۰۳۳،۶۰۰۸۱،۰۰۰۱۵۹،۶۰۰۲۸۸،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۲۴،۰۰۰۳۳،۶۰۰۲۷،۰۰۰۲۶،۶۰۰۲۴،۰۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO128-NFGسرعت: ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۷،۵۰۰۱۷،۱۰۰۳۱،۵۰۰۶۰،۶۰۰۹۰،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۷،۵۰۰۱۷،۱۰۰۱۰،۵۰۰۱۰،۱۰۰۷،۵۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO256-NFGسرعت: ۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۸،۵۰۰۱۸،۱۰۰۳۴،۵۰۰۶۶،۶۰۰۱۰۲،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۸،۵۰۰۱۸،۱۰۰۱۱،۵۰۰۱۱،۱۰۰۸،۵۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO512-NFGسرعت: ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۲۶۹۱۸۲۴
هزینه اشتراک/ تومان۱۰،۰۰۰۱۹،۶۰۰۳۹،۰۰۰۷۵،۶۰۰۱۲۰،۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه/ تومان۱۰،۰۰۰۱۹،۶۰۰۱۳،۰۰۰۱۲،۶۰۰۱۰،۰۰۰
خرید آنلاین
نام سرویس: ECO1024-Lightسرعت: ۱۰۲۴ کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویسیک ماههسه ماههشش ماههیک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت۰.۵۱۱.۵۲.۵
هزینه اشتراک/ تومان۴،۰۵۰۱۰،۳۵۰۱۸،۹۰۰۳۶،۰۰۰

سرعت این سرویس‌ها در شب بر اساس شرایط استفاده از خطوط پر سرعت داده‌ها اعمال خواهد شد، همچنین با توجه به قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرعت این سرویس‌ها در شب نیز شامل قانون ضریب اشتراک گذاری یک به هشت خواهد شد.

نام سرویسسرعت از ساعت ۱ تا ۸ بامداد
ECO 4096سرعت دریافت از ۱۰۲۴ تا ۱۵۳۶ کیلو بیت بر ثانیه
ECO 6144سرعت دریافت از ۱۰۲۴ تا ۲۰۴۸ کیلو بیت برثانیه
ECO 8192سرعت دریافت از ۱۰۲۴ تا ۳۰۷۲ کیلو بیت بر ثانیه

مشتریانی که مایل باشند از ترافیک شبانه شاتل استفاده کنند، می‌توانند بسته زیر را که با استناد به مصوبات ۲۳۷ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طراحی شده است، تهیه و در ساعات ۱ تا ۸ بامداد از آن استفاده کنند.

قیمت بسته ترافیک شبانه
میزان ترافیکحداقل ۲GB ترافیک بین‌الملل و ۲۰GB ترافیک داخلی
قیمت۷،۰۰۰ تومان
خرید آنلاین
قیمت بسته‌های ترافیکی
میزان ترافیک۰.۵ گیگابایت۱ گیگابایت۳ گیگابایت
قیمت بسته۱،۵۰۰ تومان۳،۰۰۰ تومان۹،۰۰۰ تومان
میزان ترافیک۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت
قیمت بسته۱۳،۴۰۰ تومان۲۴،۴۰۰ تومان۴۲،۴۰۰ تومان
میزان ترافیک۵۰ گیگابایت۱۰۰ گیگابایتبسته ترافیک ایران
قیمت بسته ۹۰,۴۰۰ تومان۱۶۵,۴۰۰ تومان۱۰,۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

مشتریانی که مایل باشند از ترافیک شبانه شاتل استفاده کنند، می‌توانند بسته زیر را که با استناد به مصوبات ۲۳۷ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طراحی شده است، تهیه و در ساعات ۱ تا ۸ بامداد از آن استفاده کنند.

قیمت بسته ترافیک شبانه
میزان ترافیکحداقل ۲GB ترافیک بین‌الملل و ۲۰GB ترافیک داخلی
قیمت۷،۰۰۰ تومان
خرید آنلاین

نکات زیر را درباره‌ی سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

 • * گفتنی‌ست، قیمت ترافیک داخلی (وب‌سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین‌الملل”) محاسبه می‌شود. افزون بر این، با هدف جلب رضایت مشتریان عزیز، بسته ویژه ترافیک ایران هم‌اکنون با قیمت ۱۰,۰۰۰ تومان در دست‌رس کاربران قرار دارد. برای دریافت این بسته این‌جا کلیک کنید.
 • به هزینه‌های بالا، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
 • برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت شاتل بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات می‌توانید این توضیحات را مطالعه فرمایید.
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته و پینگ مناسب ویژگی مشترک تمام سرویس‌های شاتل است.
 • خرید ترافیک اضافه برای سرویس‌های حجمی تنها با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
 • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید. با خواندن این مقاله می‌توانید اطلاعات کامل‌تری در این باره به دست آورید.
 • در سرویس‌های حجمی، انتقال ترافیک پایه هر دوره به دوره بعد امکان‌پذیر نیست. مگر ترافیک های افزوده شده از محل خرید، هدیه و ….
 • در کلیه سرویس‌های خانواده ART در صورت پرداخت به صورت ۳ ماهه ۲%، ۶ ماهه ۵% و یک ساله ۱۱% تخفیف به مشترک تعلق می‌گیرد.
 • مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس‌های دارای سرعت بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تنها برای اشخاص حقوقی و نیز جامعه علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشور قابل ارایه است.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵٬۰۰۰ تومان است.
 • مدت اعتبار قیمت: کلیه تعرفه‌ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت‌های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
 • سیاست شاتل بر این است که کیفیت و ضریب به اشتراک‌گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی (ضریب اشتراک یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) و چارچوب قرارداد با آنان باشد. تجربه چندین ساله‌ی شاتل نیز موید این واقعیت است که تقریبا تمامی کاربران از این ویژگی برخوردار می‌شوند. اما چنانچه برای سرویس‌های نامحدود، کاربری به‌صورت پیوسته با ابزارهای به اشتراک گذاری فایل، به مصرف بی رویه تا جایی ادامه دهد که کاربران دیگر را تحت فشار قرار دهد یا در شبکه یا در مهندسی ترافیک اختلال ایجاد کند، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران دیگر، به‌صورت خودکار و تدریجی ضریب به اشتراک‌گذاری و کیفیت سرویس وی مطابق قرارداد خواهد شد و تا مدت زمانی نمی‌توانند از این ویژگی فراتر از قرارداد بهره‌مند شوند.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۵٫۰۰۰ تومان است که به قیمت‌های بالا افزوده خواهد شد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت شاتل، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

برای مشاهده پارامترهای مصوبه یاد شده این‌جا کلیک کنید.

مودم‌ها

سوال‌های متداول

کانال‌های ارتباطی با شاتل را بفرمایید؟

 1. از طریق سایت شاتل می‌توان با همکاران فروش و پشتیبانی به‌صورت آنلاین چت داشت.
 2. از طریق سایت شاتل از قسمت صدای مشتری، انتقاد، پیشنهاد و درخواست SLA را اعلام کرد.
 3. مراجعه به سایت My.shatel.ir
 4. ارسال ایمیل به ادرس Sales[at]shatel[dot]ir
 5. ارسال فکس به شماره ۲۷۶۵۷۰۰۰
 6. تماس با شماره تلفن ۱۵۲۵

چگونه از جشنواره‌های شاتل اطلاع پیدا کنم؟

جزئیات و زمان ارائه سرویس‌های جشنواره از طریق سایت شاتل و تبلیغات عمومی اطلاع رسانی می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جشنواره و پروموشن‌های شاتل‌ می‌توانید به کانال تلگرام یا اینستاگرام ما بپیوندید.

از چه طریقی می‌توانم به‌صورت آنلاین سرویس اینترنت پرسرعت را خریداری کنم؟

شما می‌توانید با مراجعه به سایت شاتل قسمت سفارش آنلاین خدمات ADSL2+ درخواست خدمات خود را به‌صورت آنلاین ثبت کرده و در صورت وجود امکان سرویس‌دهی با پرداخت آنلاین و ارسال مدارک به‌صورت آنلاین می‌توانید در مدت زمان کمتر از ۳۰ دقیقه مراحل دریافت سرویس اینترنت پر سرعت را تکمیل فرمایید.
همچنین شما می‌توانید از همین طریق خدمات اشتراکی شاتل را همچون نرم افزارهای امنیتی برای گوشی‌های اندرویدی، سیستم‌های کامپیوتری و تماس خارج از کشور را دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید:
Shatel Android Security
راهکارهای امنیتی اینترنتی (Kaspersky)
تلفن بین‌المللی(VoIP)

برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت، به چه مدارک و اطلاعاتی نیاز است؟

الف) قرارداد حقیقی: برای قراردادهای حقیقی، ارایه کپی کارت ملی صاحب قرارداد الزامی‌ست
ب) قرارداد حقوقی : برای قرارداد‌های حقوقی مهر و امضا قرارداد، شناسه ملی، کد اقتصادی و شماره کد ملی نماینده شرکت الزامی‌ست
گفتنی‌ست علاوه بر مدارک صاحب قرارداد، نام و نام خانوادگی و شماره کارت ملی صاحب خط نیز مورد نیاز است.

چند روز پس از در خواست سفارش سرویس اینترنت برقرار می‌شود؟

پس از تکمیل و تایید قرارداد و نیز پراخت هزینه و تکمیل مدارک توسط مشترک، بین ۳ تا ۷ روز کاری سرویس برقرار خواهد شد.

اصطلاح خط رانژه، چیست؟

خط رانژه، خط تلفن از جنس کابل مسی‌ست که می‌تواند voice و data را هم‌زمان با هم روی یک خط منتقل کند. بنابراین قابلیت ارایه‌ی سرویس ADSL را داراست. قبل از این که بتوانید از خط تلفن خود به عنوان خط ADSL استفاده کنید باید این خط از طرف مخابرات و به درخواست شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس، رانژه شود.

منظور از فیبر نوری و یا مشکلات فنی مخابراتی چیست؟ آیا برای خطی که این مشکل را دارد سرویس +ADSL2 قابل ارایه است؟

خطوط تلفن برای دریافت سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2 باید از جنس کابل مسی باشند. در صورتی که خط تلفن فیبر نوری یا فناوری دیگری به جز کابل مسی باشد به لحاظ فنی امکان ارایه سرویس DSL وجود ندارد.

چرا در برخی مراکز مخابراتی شاتل سرویس ارایه نمی دهد؟

با توجه به اینکه امکانات مخابراتی شاتل در برخی مراکز مخابراتی به اتمام رسیده است، امکان ارایه سرویس نیست.
همچنین افزایش امکانات مخابراتی وابسته به تعامل چند شرکت مخابراتی و اینترنتی است و زمان دقیقی نمی‌توان برای آن اعلام کرد. اما متقاضیان می‌توانند با ثبت مشخصات، در لیست انتظار باشند تا بعد از افزایش امکانات در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرویس را دریافت کنند.

افرادی که ساکن مجتمع یا برج هستند و خطوط ایشان کابل مسی نیست، برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت +ADSL2 نیاز است چه
اقدامی انجام دهند؟

شرکت شاتل در بسیاری از مجتمع ها و برج ها با نصب تجهیزات اختصاصی خود، به‌صورت مستقیم به ساکنین سرویس اینترنت پرسرعت ارایه می‌کند، که با توجه به حذف مشکلات و محدودیت‌های مخابراتی از کیفیت به مراتب بالاتری برخوردار است.
در صورتی‌که تمایل به دریافت این خدمات و یا کسب اطلاعات بیشتر دارید، می‌توانید با واحد فروش شاتل در شهر خود تماس حاصل فرمایید و یا به لینک زیر مراجعه نمایید:
خدمات ویژه برج‌ها و مجتمع‌ها

حداقل تبادل ترافیک برای سرویس‌های نامحدود به چه معناست؟

سیاست شاتل بر این است که کیفیت و ضریب به اشتراک‌گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی (ضریب اشتراک یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۵۲کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) و چارچوب قرارداد با آنان باشد. تجربه چندین ساله‌ی شاتل نیز موید این واقعیت است که تقریبا تمامی کاربران از این ویژگی برخوردار می‌شوند.

اما چنانچه برای سرویس‌های نامحدود، کاربری به‌صورت پیوسته با ابزارهای به اشتراک‌گذاری فایل، به مصرف بی‌رویه تا جایی ادامه دهد که کاربران دیگر را تحت فشار قرار دهد یا در شبکه یا در مهندسی ترافیک اختلال ایجاد کند، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران دیگر، به‌صورت خودکار و تدریجی ضریب به اشتراک گذاری و کیفیت سرویس وی مطابق قرارداد خواهد شد و تا مدت زمانی نمی‌توانند از این ویژگی فراتر از قرارداد بهره‌مند شوند.

برای استفاده از سرویس‌های اینترنت پر سرعت +ADSL2 چه نوع مودم‌هایی قابل استفاده است؟

کیفیت ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت (+ADSL2)، تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها انتخاب یک مودم مناسب است.
تجربه‌ی چندین ساله‌ی کارشناسان و متخصصان شاتل نشان می‌‌دهد که کیفیت مودم از جمله‌ی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات به مشترکان خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.