قوانین سازمان تنظیم مقررات

SLA چیست؟

(SLA (Service Level Agreement یا موافقت‌نامه سطح خدمات قسمتی از هر قرارداد ارائه خدمات است که به تبیین سطح خدمات مورد توافق می‌پردازد.

بی‌تردید، ارائه سرویس با بهترین کیفیت ممکن و تامین رضایت مشتریان همواره یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت گروه شرکت‌های شاتل بوده است و همواره تلاش همه جانبه‌ای برای تحقق بخشیدن به این هدف صورت گرفته است.

برای دست‌یابی به این هدف و اطمینان از تامین رضایت مشتریان، ارائه خدمات به ایشان مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) است. پارامترهای این موافقت‌نامه و توضیح کوتاهی درباره هر یک از آن‌ها در جدول و در سطرهای آتی آورده شده است:

شرح پارامتر میزان
پارامتر a برای محاسبه حداکثر میزان مجاز PLR
پارامتر b برای محاسبه حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) ۱۳۰ میلی‌ثانیه
پارامتر c برای محاسبه پهنای باند تضمین‌شده (CIR) ۰.۱۲۵
میانگین زمان بازیابی یا تعمیر و برقراری مجدد (MTTR) خدمات ۷۲ ساعت

میزان تلفات بسته­‌ها (PLR (Packet Loss Ratio :

به میانگین گم‌شدن و یا از دست‌رفتن بسته­‌های IP در طول شبکه خدمت­‌دهنده اطلاق می­‌شود و به روش ارسال بسته‌­های ICMP به اندازه ۱۰۰ بایت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد از پورت دسترسی خدمت­‌گیرنده تا نقطه انتهایی داخل شبکه خدمت­‌دهنده و بر اساس میانگین نمونه‌­برداری‌­های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش­‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌شود.

تاخیر (Latency):

متوسط زمانی که طول می­‌کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت­‌دهنده از پورت دسترسی خدمت­‌گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمت­‌دهنده برسد. این پارامتر بر اساس میانگین نمونه­‌برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش‌­های استانداری که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می­‌شود.

پهنای باند تضمین شده (CIR (Committed Information Rate :

به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت­‌گیرنده در دوره زمانی اطلاق می­‌شود که همان ضریب اشتراک یک به هشت است.

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR (Mean Time To Restore or Repair : 

به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت براساس توافق بین خدمت­‌دهنده و خدمت­‌گیرنده اطلاق می‌­شود.

گفتنی‌ست شرکت شاتل بر مبنای مصوبه یاد شده، برقرار بودن شبکه خود در محدوده کشور را به میزان ۹۸% (سطح برنزی) تضمین می‌کند.

لازم به توضیح است که بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل نقض SLA (جبران خسارت) نخواهد بود:

  1. قطعی‌های ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
  2. قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  3. قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
  4. قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ….) باشد.
  5. قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  6. قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت‌حساب.
  7. قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.

mosavabe177