میزان نویز و سیگنال خط

با توجه به کیفیت خط، شما می‌توانید شاهد SNR و Attenuationهای متفاوتی بر روی خط خود باشید.

در ارائه سرویس ADSL هر چه میزان SNR بالاتر بوده و میزان Attenuation پایین‌تر باشد، کیفیت خط شما بالاتر خواهد بود.

پایین بودن کیفیت خط می‌تواند باعث افت سرعت و یا قطعی وصلی‌های پی در پی شود.

در صورت ورود به کنسول مودم، شما می‌توانید میزان SNR و Attenuation خط خود را چک کنید.

هر کدام از این موارد به تفکیک به صورت زیر تشریح می‌شوند:

  • SNR Margin Upstream: میزان نسبت سيگنال به نویز از سمت مودم تا DSLAM است.
  • SNR Margin Downstream: میزان نسبت سيگنال به نویز از سمت DSLAM تا مودم است.
  • Line Attenuation Upstream: ميزان نويز خط از سمت مودم تا DSLAM است.
  • Line Attenuation Downstream: ميزان نويز خط از سمت DSLAM تا مودم است.

لازم به ذکر است درصورت بررسی پورت شما از سمت مخابرات باید، SNR Margin Downstream SNR Margin Upstream از ۳۰ به بالا و Line Attenuation Upstream Line Attenuation Downstream از ۴ به پايين باشد و با توجه به تاثیر موارد خطی که مربوط به بستر مخابراتی شما و یا اختلالات شبکه داخلی‌تان است، مقادیر مناسب در محل مودم به SNR Margin از ۱۵ به بالا و Line Attenuation از ۳۰ به پايين تغییر خواهد کرد.

شما می‌توانید این مقادیر را در کنسول مودم خود بررسی کنید.