غیر فعال کردن وایرلس مودم در صورت عدم نیاز

درصورتی‌که از وایرلس مودم استفاده نمی‌کنید و دستگاه‌ها به‌صورت کابلی به مودم متصل است، وایرلس مودم را غیرفعال کنید.

از منوی Network setting بر روی گزینه Wireless کلیک کنید.

گزینه Enable Wireless LAN را غیرفعال کنید.