غیر فعال کردن وایرلس مودم در صورت عدم نیاز

درصورتی‌که از وایرلس مودم استفاده نمی‌کنید و دستگاه‌ها به‌صورت کابلی به مودم متصل است، وایرلس مودم را غیرفعال کنید.

از منوی Network setting بر روی گزینه Wireless کلیک کنید.

گزینه Enable Wireless LAN را غیرفعال کنید.

فعال کردن وایرلس مودم در صورت عدم نیاز