راه اندازی ACS مودم‌های IPLINK ،U.TEL و Zoltrix

U.TEL

تنظیمات مودم U.TEL همانند مودم netis است.

V304F

Utel

A151

تنظیمات مودم U.TEL همانند TPLINK W8951 است.

Utel

IPLINK

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس به قسمت advanced و سپس TR069 را انتخاب کنید تنظیمات زیر را انجام دهید.

Enable:

URL: http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform Enable:Enable

Periodic inform interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

Port:7548

IP-link

Zoltrix

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس به قسمت service و سپس TR069 را انتخاب کنید تنظیمات زیر را انجام دهید.

Enable:

URL: http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform Enable:Enable

Periodic Inform Interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

Port:7548

zoltrix