راه اندازی ACS مودم‌های AZtech ،TRENDNET و TOTOLINK

TRENDNET

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس به قسمت Maintenance و سپس TR069 را انتخاب کنید تنظیمات زیر را انجام دهید.

Enable:

URL:http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform Enable:Enable

Periodic Inform Interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

Port:7548

trendnet

AZtech

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس به قسمت Network مراجعه وسپس TR069 را انتخاب کنید تنظیمات زیر را انجام دهید.

CWMP:Enable

URL:http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform:Enable

interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

aztech

TOTOLINK

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید سپس یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس قسمت Advanced و سپس CWMP را انتخاب کنید تنظیمات زیر را انجام دهید.

Enable:

URL:http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform Enable:Enable

Periodic Inform Interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

Port:7548

TOTOLINK