راه اندازی ACS مودم‌های AZtech ،TRENDNET و TOTOLINK

TRENDNET

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید. یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس به قسمت Maintenance رفته و TR069 را انتخاب کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید.

Enable:

URL: http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform Enable:Enable

Periodic Inform Interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

Port:7548

trendnet

AZtech

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید. یوزرنیم و پسورد را admin وارد کرده سپس به قسمت Network مراجعه و TR069 را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید.

CWMP:Enable

URL: http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform:Enable

interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

aztech

TOTOLINK

با دستگاهی مانند کامپیوتر یا موبایل که به مودم متصل است آدرس 192.168.1.1 را در مرورگری مانند گوگل کروم یا فایرفاکس وارد کنید. یوزرنیم و پسورد را admin وارد کنید سپس قسمت Advanced و CWMP را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید.

Enable:

URL: http://tr069-delsa.net:9675

Periodic Inform Enable:Enable

Periodic Inform Interval:3600

Username password:admin

Path:/tr069

Port:7548

TOTOLINK