راهنمای ایجاد خط روت و تنظیم IP در لینوکس Red-Hat

(Set IPV4 on Interface (CentOS

برای قرار دادن IPv4 روی Interface مراحل زیر را انجام دهید:

 • ابتدا وارد مسیر زیر در سرور تلفنی (لینوکس) شوید.

ایجاد خط روت

 • سپس می‌توانید با دستور ls فهرست Interface ها را مشاهده فرمایید.

interface

 • در مرحله بعدی باید با یک ویرایش‌گر وارد تنظیمات Interface موردنظر شوید.

interface-2

 • بعد از باز کردن فایل، با استفاده از ویرایش‌گر vi و یا vim و کلید i به insert mode وارد شده و تنظیمات زیر را اعمال کنید. دقت فرمایید Gateway به منظور Default Route می‌باشد.

gateway

 • با زدن ESC و نوشتن wq، تنظیمات وارد شده را ذخیره و خارج ‌شوید.
 • در مرحله پایانی سرویس مربوط به Network را ری استارت کنید.

interface

(Set Additional (Secondry IP

فرض کنید می‌خواهیم برای ifcfg-ens33 یک ip دوم در نظر بگیریم:

 • در مسیر /etc/sysconfig/network-script به فایلی به نام ifcfg-ens33:0 نیاز است، برای راحتی کار با دستور cp فایل اصلی را کپی و با اسم جدید ذخیره می‌کنیم.

secondry ip

 • حال با یک ویرایش‌گر مناسب (به‌عنوان مثال vim) وارد فایل جدید می‌شویم و تنظیمات IP و Gateway مورد نظر را مطابق مرحله ۴ عنوان قبل و  Device=ens33:0 وارد می‌کنیم.
 • در مرحله آخر نیز سرویس Network را ری استارت می‌کنیم.

(Set Static Route (CentOS

برای ایجاد خط روت در سرور تلفنی 2 راه وجود دارد:

 • راه اول به‌صورت موقت بوده و با ری استارت شدن سرور و یا سرویس Network تنظیمات نیز حذف می‌شوند.

با دستور زیر می‌توان خط روت را اضافه کرد:

ip route add 185.73.1.0/24 via 10.0.0.101 dev eth0

 • راه دوم به صورت همیشگی است و بعد از ری استارت شدن سیستم یا سرویس Network تنظیمات حذف نخواهند شد.

ابتدا وارد مسیر زیر می‌شویم:
network scripts

فرض می‌کنیم خط روت مورد نظر برای Interface ifcfg-eth0 باشد، به همین دلیل در این مسیر فایلی به اسم Route-eth0 ایجاد می‌کنیم:

Vi route-eth0

به عنوان مثال دستور زیر را به فایل اضافه می‌کنیم:
ایجاد خط روت و تنظیم IP در لینوکس Red Hat 8

سپس با زدن کلید ESC و نوشتن wq، فایل را ذخیره می‌کنیم، خارج می‌شویم و سرویس Network را ری استارت می‌کنیم.

Service network restart