تنظیمات Firewall در ویندوز Vista

برای انجام تنظیمات Firewall در ویندوز Vista:

برای فعال/غیر فعال کردن Firewall ویندوز، وارد مسیر زیر شوید:

Start -> Control Panel -> Windows Firewall

صفحه‌ی زیر ظاهر می‌شود. روی گزینه Turn Windows Firewall on or off کلیک کنید.

صفحه‌ی زیر ظاهر می‌شود.

برای فعال بودن Firewall باید گزینه On و برای غیرفعال بودن Firewall باید گزینه Off انتخاب شود.