تغییر رمز عبور و آی‌پی پیش‌فرض مودم

اولین گام برای افزایش امنیت مودم تغییر رمز عبور و آی پی پیش فرض مودم است، اغلب کاربران که از مودم‌های بی‌سیم استفاده می‌کنند هیچ‌گاه رمز عبور ورود به مودم را تغییر نمی‌دهند و این‌یکی از رخنه‌هایی است که می‌تواند باعث شود افرادی به‌راحتی با ورود به مودم شما تغییراتی را برای استفاده آسان از اینترنت شما در تنظیمات مودم انجام دهند، پس پیشنهاد می‌شود ابتدا آی پی و رمز عبور ورود به مودم را تغییر دهید. نحوه تغییر تنظیمات در دفترچه مودم نوشته‌شده است. در اینجا نحوه تغییر آی پی و رمز عبور مودم‌های زایکسل و چند نمونه از مودم‌های D-Link  و TP-Link آورده شده است.

تغییر رمز ورود به تنظیمات مودم

مودم ZyXEL نسخه‌های RU ،HW ،HN ،760H ،HNU و DEL1201

برای تغییر پسوورد ورود به کنسول مودم از منوی سمت چپ وارد منوی Maintenance شده و گزینه System را انتخاب کنید.

در‌این قسمت در General در قسمت Admin Password  پسوورد قبلی را در Old Password، پسوورد جدید را در New Password و مجددا پسوورد جدید را در Retype to confirm وارد کرده و بر روی Apply کلیک کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض ورود به تنظیمات مودم

مودم ZyXEL نسخه‌های DEL1202 ،VMG5301 و DEL1312

برای تغییر رمز عبور ورود به کنسول مودم از منوی پایین وارد منوی Maintenance شده در این صفحه در قسمت Admin Password رمز عبور قبلی را در Old Password، رمز عبور جدید را در New Password و مجدداً رمز عبور جدید را در Retype to confirm وارد کرده و بر روی Apply کلیک کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 1

مودم ZyXEL نسخه‌های WMG1312

برای تغییر پسوورد ورود به کنسول مودم از منوی پایین وارد منوی Maintenance، سپس User Account شوید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 2

دراین قسمت برای یوزر admin گزینه Modify را انتخاب کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 3

رمز دلخواه را تنظیم کنید و سپس OK را انتخاب کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 4

مودم Tp-Link مدل اول

بعد از ورود به کنسول مودم، از منوی بالای صفحه گزینه Maintenance و سپس Administration را انتخاب کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 5

رمز عبور جدید را در New Password و مجدداً رمز عبور جدید را در Confirm Password وارد کرده و بر روی Save کلیک کنید.

مودم TP-Link مدل دوم

پس از ورود به کنسول مودم، از منوی سمت چپ گزینه System Tools و سپس گزینه Manage Control را انتخاب کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 6

رمز عبور قبلی را در Old Password، رمز عبور جدید را در New Password و مجدداً رمز عبور جدید را در Confirm Password وارد کرده و بر روی Save کلیک کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 7

مودم D-Link نوع اول

پس از ورود به کنسول مودم، از منوی بالای صفحه گزینه Management و سپس از منوی سمت چپ گزینه Access Control را انتخاب کنید.

بر روی User Management کلیک کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 8

رمز عبور قبلی را در Current Password، رمز عبور جدید را در New Password و مجدداً رمز عبور جدید را در Confirm Password وارد کرده و بر روی Apply کلیک کنید.

مودم D-Link مدل دوم

از منوی سمت چپ گزینه management و سپس Access control را انتخاب کنید.

بر روی گزینه Password کلیک کنید.

رمز عبور قبلی را در Old Password، رمز عبور جدید را در New Password و مجدداً رمز عبور جدید را در Confirm Password وارد کرده و بر روی Save کلیک کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 9

تغییر IP

مودم ZyXEL نسخه‌های RU ،HW ،HN ،760H ،HNU و DEL1201

از منوی Network گزینه LAN را انتخاب کرده و در سربرگ IP ،IP مودم را تغییر دهید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 10

مودم ZyXEL  نسخه‌های DEL1202 ،VMG5301 و DEL1312

برای تغییر دادن IP مودم به شکل زیر عمل کنید:

از منوی Network setting گزینه Home networking را انتخاب کرده و در سربرگ LAN Setup، در قسمت IP ،IP Address مودم را تغییر دهید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 11

سپس بر روی Apply کلیک کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 12

مودم TP-Lik

از منوی Interface Setup گزینه LAN را انتخاب کرده و IP مودم را تغییر دهید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 13

مودم D-Link مدل اول

از منوی بالای صفحه گزینه Setup سپس از منوی سمت چپ گزینه Local Network را انتخاب کنید.

در قسمت IP ،IP Address جدید را وارد کرده و سپس Apply کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 14

مودم D-Link مدل دوم

از منوی سمت چپ گزینه Advanced Setup و سپس گزینه LAN را انتخاب کنید.

در قسمت IP ،IP Address جدید را وارد کرده و سپس Apply/Save کنید.

تغییر رمز عبور و آی‌ پی پیش‌فرض مودم - 15