برطرف کردن مشکل Certificate در مرورگر Edge

دریافت Certificate از سایت های نامعتبر به هیچ عنوان به شما توصیه نمی شود! از این رو پیش از قبول و دریافت هر Certificate از درستی آدرس سایت و معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در صورت اطمینان از معتبر بودن سایت، در اولین مرحله تاریخ و ساعت سیستم را چک کنید و از به روز بودن آن مطمئن شوید.

در صورت استفاده از مرورگر Edge صفحه‌ی زیر باز می‌شود:

کردن مشکل Certificate در مرورگر Edge

با انتخاب گزینه Continue to this website صفحه مورد نظر باز می‌شود.