مقادیر سرعت

با توجه به سرویس دریافتی توسط مشترکین و میزان سرعت درج شده در قرار داد آن ها، هر مشترک می بایست با سرعت مشخصی کانکت شده و با  در نظر گرفتن Share بودن سرویس، بتواند از سرویس ADSL استفاده کند.

مقادیر سرعت به دو قسمت Downstream و Upstream تقسیم شده است.

  • Downstream: میزان سرعت اتصال مودم در دریافت دیتا است.
  • Upstream: میزان سرعت اتصال مودم در ارسال دیتا است.

با توجه به انواع سرویس‌های مختلف سرعت دانلود و آپلود شما در بهترین حالت در سایت شاتل به مسیر زیر درج شده است:

برای مشاهده این مقادیر به صفحه قیمت سرویس‌ها و تجهیزات اینترنت پرسرعت ثابت (+ADSL2) مراجعه کنید.

با وارد شدن به این سایت از سربرگ بالا نوع سرویس خود را با توجه به FailSilver و یا FairBronze بودن آن انتخاب کنید.

در صفحه باز شده نوع سرویس و حداکثر سرعت دریافت و ارسال در هر ثانیه بر حسب Kbps (کیلو بیت در ثانیه) درج شده است.

هزینه‌ی اشتراک سرویس‌های Fair با خدمات نقره‌ای

هزینه‌ی اشتراک سرویس‌های Fair با خدمات برنزی

هزینه‌ی اشتراک سرویس‌های FairLight با خدمات برنزی

تعرفه-خدمات

شما می  توانید برای اطمینان از این مورد که با سرعت مناسب به اینترنت متصل شده اید، وارد کنسول مودم شده و سرعت UP شدن مودم را با سرعت های درج شده در جدول مطابقت دهید.