بررسی انواع اتصالات در شبکه داخلی

کابل (Cable)

برای ارتباط سیستم با مودم از دو نوع کابل استفاده می‌شود.

کابل USB

برای برقراری ارتباط DSL CPE با کامپیوتر از طریق پورت USB از کابل USB استفاده می‌شود.

یک سر کابل، یک کانکتور مستطیلی ۴ pin است که این کانکتور به پورت USB کامپیوتر و کانکتور سر دیگر کابل به پورت USB روی DSL CPE وصل می‌شود. (مانند شکل زیر)

انواع اتصالات در شبکه داخلی

کابل LAN

کابل LAN (شبکه) برای برقراری ارتباط DSL CPE با کامپیوتر، Switch ،Hub و … از طریق پورت Ethernet، به کار می‌رود.

بررسی انواع اتصالات در شبکه داخلی

کانکتورهای دو سر کابل یک شکل است. کانکتور یک سر کابل به پورت LAN کامپیوتر، Switch ،Hub … و کانکتور سر دیگر کابل به پورت LAN موجود روی DSL CPE وصل می‌شود.

سیم تلفن

از سیم تلفن برای برقراری ارتباط DSL CPE با خط ADSL استفاده می‌شود.

اتصالات در شبکه داخلی

نکته: کانکتور RJ11 سیم تلفن، از لحاظ ظاهری مشابه کانکتور RJ45 کابل LAN است. فقط اندازه آن کوچکتر است.

image 04