تمدید سرویس

پس از پایان دوره نیاز است که سرویس اینترنت خود را تمدید یا شارژ کنید. برای تمدید سرویس اینترنت پرسرعت شاتل می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید:

تمدید آنلاین +ADSL2

برای تمدید آنلاین اینترنت پرسرعت خود کافی‌ست به وب‌سایت www.my.shatel.ir یا اپلیکیشن مای‌شاتل مراجعه کنید و در بدو ورود کلید تمدید سرویس را انتخاب کنید و با پرداخت آخرین صورت‌حساب، سرویس اینترنت پرسرعت خود را برای یک دوره‌ی مشخص که در صورت‌حساب به آن اشاره شده است، تمدید کنید.

تمدید حضوری با مراجعه به دفتر امور مشتریان شاتل

یکی دیگر از راه‌های تمدید اینترنت مراجعه حضوری به دفتر مرکزی یا دفتر نمایندگی‌های شاتل در سراسر کشور و پرداخت حضوری آخرین صورت‌حساب است.

تمدید یا شارژ تلفنی در صورت مثبت بودن تراز مالی

اگر تراز مالی شما مثبت یا به عبارتی وضعیت‌تان در آخرین پیش‌فاکتور بستان‌کار باشد، شما می‌توانید سرویس اینترنت را تا مدت زمانی‌که اعتبار مالی‌تان اجازه می‌دهد، تمدید کنید.