کرمان

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان کرمان، ملاحظه فرمایید:
بافت

نام شهر

بافت

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
بردسیر

نام شهر

بردسیر

دفتر نمایندگی

شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بم

نام شهر

بم

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

جیرفت

نام شهر

جیرفت

دفتر نمایندگی

محمدصادق سالاری

مدیر عامل

محمدصادق سالاری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۴۳۲۱۷۰۸۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

 rt-jiroft@shatel.ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

چهارراه دوم کلینیک به طرف بهشت زهرا، بعد از کوچه هفت تیر شرقی ۶

تلفن امور مشترکین

۴۳۲۱۷۰۸۰(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۸۶۱۷۵۴۱۹۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

راور

نام شهر

راور

دفتر نمایندگی

راور پیام

مدیر عامل

بهنام پوینده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

راور، خیابان امام خمینی، چهاراه حسینیه، طبقه فوقانی بانک سپه

تلفن امور مشترکین

۳۳۷۲۴۲۸۲(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۳۷۲۴۲۸۲(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۶۵۱۶۱۵۷۱۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

رفسنجان

نام شهر

رفسنجان

دفتر نمایندگی

ارتباطات گستر راشین کویر

مدیر عامل

امین سلطانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

رفسنجان، خیابان پاسداران، نبش چهار راه جانبازان

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۴۰۱۴(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۴۰۱۴(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۷۱۷۶۸۵۴۹۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

زرند

نام شهر

زرند

دفتر نمایندگی

ارتباط گستر آسانت

مدیر عامل

محمدرضا متصدی زاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۱۳۳۱ داخلی ۵

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

زرند، خیابان شهدای محراب، بعد از کوچه شماره ۳، جنب موبایل کلانتری، واحد همکف

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۳۳۱(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۷۶۱۸۱۶۶۲۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سیرجان

نام شهر

سیرجان

دفتر نمایندگی

گهرپیشگامان جنوب

مدیر عامل

مجید پورشهسواری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بلوار سیدجمال الدین اسد ابادی سه راهی کرمان طبقه بالای رستوران پدرخوب

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۴۱۱۶(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۴۱۱۶(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۸۱۵۷۸۳۵۷۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شهر بابک

نام شهر

شهر بابک

دفتر نمایندگی

تعاونی ریزافزار بابک

مدیر عامل

مجتبی وزیری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهربابک، بلوار جهاد، روبروی بیمارستان ولی عصر (عج)، پایین تر از بانک ملت

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۹۸۸۰(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۹۸۸۰(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۷۵۱۶۷۳۱۱۲

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کرمان

نام شهر

کرمان

دفتر نمایندگی

اتصالات بی سیم شایان

مدیر عامل

مهدی میرزایی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کرمان، باغ ملی، مجتمع اطلس، طبقه اول، واحد ۲۰۵

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۶۳۲۲۳(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۲۶۳۲۲۳(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۶۱۴۶۱۳۸۵۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخ‌گویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کوهبنان

نام شهر

کوهبنان

دفتر نمایندگی

مهدی مولائی فوزی

مدیر عامل

مهدی مولائی فوزی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کوهبنان چهارراه امام خمینی، طالقانی شرقی، جنب بانک سپه

 تلفن امور مشترکین

۳۳۴۹۵۱۷۴(۰۳۴)

 تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۳۴۹۳۳۵۵(۰۳۴)

 کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

٧٧٨١٦١٥٨٧٤

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کهنوج

نام شهر

کهنوج

دفتر نمایندگی

محمد ناصری

مدیر عامل

محمد ناصری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کهنوج، خیابان ولیعصر، جنب پیشخوان دولت ولیعصر

تلفن امور مشترکین

۴۳۲۰۳۰۲۵(۰۳۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۴۶۹۴۲۸(۰۳۴)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۷۸۸۱۶۱۴۷۹۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ماهان

نام شهر

ماهان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۳۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته