چهارمحال و بختیاری

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان چهارمحال و بختیاری، ملاحظه فرمایید:
اردل

نام شهر

اردل

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
آلونی

نام شهر

آلونی

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
بابا حیدر

نام شهر

بابا حیدر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
بروجن

نام شهر

بروجن

دفتر نمایندگی

فرا پیام بروجن

مدیر عامل

مجید بت‌شکنان فرد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

(038)34231601 ,34231602

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

(038)34231601 ,34231602

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بروجن، بلوار مدرس، مجتمع تجاری حائزی، طبقه سوم، واحد ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8871816118

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بلداجی

نام شهر

بلداجی

دفتر نمایندگی

فرا پیام بروجن

مدیر عامل

مجید بت‌شکنان فرد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

(038)34231601 ,34231602

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

(038)34231601 ,34231602

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بروجن، بلوار مدرس، مجتمع تجاری حائزی، طبقه سوم، واحد ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8871816118

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بن

نام شهر

بن

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

جونقان

نام شهر

جونقان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
چلیچه

نام شهر

چلیچه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
خراجی

نام شهر

خراجی

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
دستگرد

نام شهر

دستگرد

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
دستنا

نام شهر

دستنا

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8816848789

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سامان

نام شهر

سامان

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8816848789

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سفید دشت

نام شهر

سفید دشت

دفتر نمایندگی

فرا پیام بروجن

مدیر عامل

مجید بت‌شکنان فرد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

(038)34231601 ,34231602

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

(038)34231601 ,34231602

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بروجن، بلوار مدرس، مجتمع تجاری حائزی، طبقه سوم، واحد ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8871816118

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سورشجان

نام شهر

سورشجان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۸)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۸)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
شلمزار

نام شهر

شلمزار

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 8816848789

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شهرکرد

نام شهر

شهرکرد

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

32253737(038)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد سه راه سینما خیابان ولیعصر کوچه 3 پلاک 1 طبقه دوم واحد 1

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8816848789

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

طاقانک

نام شهر

طاقانک

دفتر نمایندگی

رهنمون داده نگار رخ

مدیر عامل

حسن رفیعی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

32482424(038)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 32482424(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

طاقانک، بلوار امام، نبش کوچه گلستان ۱۳

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8814834799

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فارسان

نام شهر

فارسان

دفتر نمایندگی

علی حامدی شهرکی

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000000, 32253738(038)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

33231386(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد سه راه سینما خیابان ولیعصر کوچه 3 پلاک 1 طبقه دوم واحد 1

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8816848789

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فرادنبه

نام شهر

فرادنبه

دفتر نمایندگی

فرا پیام بروجن

مدیر عامل

مجيد بت شكنان فرد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

(038)34231601 ,34231602

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

(038)34231601 ,34231602

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 بروجن، بلوار مدرس، مجتمع تجاری حائزی، طبقه سوم، واحد ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 8871816118

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فرخشهر

نام شهر

فرخشهر

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کیان

نام شهر

کیان

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8816848789

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کیار

نام شهر

کیار

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

اسکندر پشتوار

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 8816848789

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گندمان

نام شهر

گندمان

دفتر نمایندگی

فرا پیام بروجن

مدیر عامل

مجید بت‌شکنان فرد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

(038)34231601 ,34231602

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

(038)34231601 ,34231602

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بروجن، بلوار مدرس، مجتمع تجاری حائزی، طبقه سوم، واحد ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8871816118

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گهرو

نام شهر

گهرو

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
لردگان

نام شهر

لردگان

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
مالخلیفه

نام شهر

مالخلیفه

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نافچ

نام شهر

نافچ

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نقنه

نام شهر

نقنه

دفتر نمایندگی

فرا پیام بروجن

مدیر عامل

مجید بت‌شکنان فرد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

(038)34231601 ,34231602

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

(038)34231601 ,34231602

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بروجن، بلوار مدرس، مجتمع تجاری حائزی، طبقه سوم، واحد ۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8871816118

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

وردنجان

نام شهر

وردنجان

دفتر نمایندگی

پویان ارتباط پردیس

مدیر عامل

علی حامدی شهرکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۲۵۳۷۳۷(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(038)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهرکرد، سه راه سینما، خیابان ولیعصر، کوچه ۳، پلاک ۱، طبقه
سوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۸۱۶۸۴۸۷۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
هفشجان

نام شهر

هفشجان

دفتر نمایندگی

حجت الله عباس زاده هفشجانی

مدیر عامل

حجت الله عباس زاده هفشجانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(038)

نمابر

91000003(038)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

32578790(۰۳۸)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 32578790 (۰۳۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

چهارمحال و بختیاری – هفشجان – خیابان نهضت – نبش بعثت

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

8841745534

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته