فهرست قیمت و شرایط خدمات اتصال نقطه به چند نقطه (PTMP)

نام سرویس PTMP-1024-NFG PTMP-8192-NFG PTMP-16384-NFG
دوره سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله یک ماهه یک ساله
میزان ترافیک پایه داخلی (GB) 20 60 120 240 120 400 900 2,000 300 4,000
میزان ترافیک پایه بین‌الملل (GB) 10 30 60 120 60 200 450 1,000 150 2,000
هزینه دوره (تومان) 32,000 80,000 140,000 250,000 95,000 275,000 540,000 1,000,000 220,000 1,800,000

کد بسته: 524282

برای مشاهده قیمت بسته‌های ترافیک اضافه به صفحه قیمت سرویس‌ها و تجهیزات اینترنت پرسرعت ثابت (+ADSL2) مراجعه فرمایید.

هزینه‌های تکمیلی شرح قیمت (تومان)
خدمات
امکان‌سنجی 100,000
امکان‌سنجی مجدد 100,000
نصب/ نصب مجدد (روی پشت بام) 250,000
نصب تجهیزات بر روی دکل (در صورت نیاز) * 150,000
پشتیبانی موفق روی پشت بام 200,000
کابل کشی روکار برای سرویس Ethernet 200,000
نصب و راه اندازی سرویس Ethernet 75,000
دریل کاری / جوشکاری ۲۴,۰۰۰
تجهیزات
هر متر کابل Cat 5 SFTP Outdoor (در صورت نیاز) ۱۰,۳۰۰
هر متر کابل Outdoor sftp Cat6 (در صورت نیاز) ۱۷,۶۰۰
لوله آهنی 75 سانتی نمره 4 با ضخامت 1mm ۸۹,۳۰۰
بست شلنگ ۱۵,۷۰۰
بست لوله نمره 3 ۲۹,۵۰۰
بست لوله دیواری ۲,۱۰۰
بست فلزی ۴۲,۰۰۰
سوکت RJ 45 ۴,۷۰۰
کانکتور شيلددار (Cat 6RJ45 ۴,۹۰۰
Tie Wrap مشکی مقاوم در برابر UV ۲۲,۵۰۰

این هزینه علاوه بر هزینه نصب روی پشت بام است.

توضیحات:

  • به تمامی قیمت‌های اعلام شده، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اضافه خواهد شد.
  • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره است.
  • حداقل سرعت تضمین شده سرویس (PTMP-1024-NFG)، 1 Mbps، سرویس (PTMP-8192-NFG)، 8 Mbps و سرویس (PTMP-16384-NFG)، Mbps 16 است و بسته به شرایط محیطی محل مشترک، امکان تحویل سرویس با حداکثر سرعت ممکن انجام خواهد شد.
  • در صورتی‌که امکان‌سنجی منفی باشد، هزینه امکان‌سنجی مطابق جدول هزینه‌های تکمیلی دریافت خواهد شد. همچنین در صورتی‌که امکان‌سنجی مثبت باشد ولی زمان نصب به درخواست مشترک به روز دیگری موکول شود، هزینه یاد شده دریافت خواهد شد.
  • اگر امکان‌سنجی مثبت باشد و نصب نیز در همان زمان انجام شود هزینه امکان‌سنجی جداگانه دریافت نمی‌شود.
  • در صورتی‌که بعد از امکان‌سنجی مشترک در محل دیگری دوباره درخواست امکان‌سنجی داشته باشد باید هزینه‌ی امکان‌سنجی مجدد را مطابق جدول هزینه‌های تکمیلی پرداخت کند. در صورتی‌که پس از امکان‌سنجی مجدد نصب سرویس نیز انجام شود هزینه یاد شده دریافت نخواهد شد.