شاتل ایمن

گروه شرکت‌های شاتل به عنوان بزرگ‌ترین شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور، برای عمل کردن به مسئولیت خود در قبال کارکنان و سایر ذی‌نفعانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر عملکرد سازمان هستند، پیاده‌سازی و استقرار استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای منطبق بر شاخص‌های OHSAS18001:2007 را در دستور کار خود قرار داده است.

از آن جایی که در انجام هر فعالیت حرفه‌ای، همواره پیش‌گیری از طریق اجرای یک سیستم مدون و کارآمد، بسیار موثرتر و مناسب‌تر از اصلاح پس از روبه‌رو شدن با شرایط غیر ایمن است، ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی در سازمان نیازی انکارناپذیر برای هر سازمان پویا و متعالی به شمار می‌رود.

گواهی‌نامه‌های سری (OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety در پاسخ به نیاز سازمان‌ها برای استقرار یک سیستم استاندارد و قابل ارزیابی از بهداشت و ایمنی شغلی تدوین شده است. سازمان‌هایی که بتوانند سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت داخلی خود را بر پایه شاخص‌های استاندارد یاد شده پایه‌ریزی کنند، موفق به دریافت گواهی‌نامه این استاندارد خواهند شد.

شرکت شاتل بر این باور است که با پیاده‌سازی گواهی‌نامه OHSAS18001:2007 قادر خواهد بود خطرات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای همه بخش‌های سازمان را شناسایی و با استناد به قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی درباره رعایت نکات ایمنی و بهداشت شغلی، این خطرات را به حد استاندارد کاهش دهد و با ارزیابی مداوم، بر شدت این خطرات کنترل و نظارت داشته باشد تا از حد استاندارد فراتر نرود.

بر همین اساس، این شرکت موفق به دریافت گواهی‌نامه استاندارد مدیریت زیست‌محیطی OHSAS18001:2007 و پیاده‌سازی این سیستم در شرکت شده است.

از آن جایی که دست یابی به یک سازمان ایمن و سالم جز با مشارکت همگانی ذی‌نفعان، امکان‌پذیر نخواهد بود، شرکت شاتل از همکاری همه ذی‌نفعان و شرکای تجاری برای اطلاع‌رسانی بروز هرگونه مشکل و رویارویی با مخاطرات شغلی و کار ناایمن در محدوده‌ی ارائه خدمات به مشتریان در حوزه فعالیت خود، استقبال می‌کند. برای این منظور کافی‌ست، موضوع از طریق ارسال پیام به hr[at]shatel[dot]ir به شاتل اطلاع داده شود تا پی‌گیری‌های مورد نیاز در زودترین هنگام ممکن شود.

لینک‌های مرتبط با ایمنی: