مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات

ردیف عنوان مصوبه
pdf-logo محور مصوبه: FCP
۱ ٣-١٩١- تعرفه برقراری و نگه‌داری خطوط ADSL برای نرخ بیت‌های بالاتر از ۲ مگ
۲ ٣-٢٠٠-ااصلاح مصوبه ۱٨۱- کاهش تعرفه
۳ ۲-۲۰۶- اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)
۴ ٣-١٨٩-تعرفه اجاره استفاده از فضا به میزان کسری از یک متر مربع در مراکز مخابراتی
۵ ۱٨۱- تعرفه ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL
۶ ٢-١٧٢-تاکید بر ارایه خدمات بر اساس تعرفه‌های مصوب/ تاکید بر ارزیابی مستمر عملکرد اپراتورها
۷ ٢-١٦٦- تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه فروش پهنای باند
۸ ٦-١٦٦- تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات
۹ ٧-١٦٦- تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی
۱۰ ١-١٦٧- تعرفه اجاره لینک‌های کم سرعت و پرسرعت شبکه سیگنالینگ سراسری شرکت ارتباطات زیرساخت
۱۱ ٣-١٥٤- تعرفه ارایه خدمات VPLS
۱۲ ٢-١٥٣- اصلاح تعرفه مکالمات صادره بین الملل
۱۳ ۲۳۷-۱- تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL
۱۴ ۱٤٧- تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی
۱۵ ۱٤٦- تعرفه مکالمات بین الملل صادره از کشور و ترانزیت ترافیک بین‌الملل
۱۶ ۱۱٢- تعرفه واگذاری خطوط E١ از سوی مخابرات
۱۷ ٨٨- کاهش تعرفه استفاده از اینترنت هوشمند IN
۱۸ ٨٦- تعرفه اینترنت
۱۹ ٧٢- تعرفه خدمات تایید نمونه
۲۰ ٤٣- تعرفه اتصال به شبکه زیرساخت به ازای هر لینک E١
۲۱ ٢٦-تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه‌های شهری، بین شهری و بین‌الملل و شبکه ملی انتقال داده‌ها
۲۲ ۲۴۲- تعیین تعرفه از / به تلفن‌های ثابت ترابردپذیر
۲۳ ۲۵۱- مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
۲۴ ۲۵۳- تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی
۲۵ ۲۶۶- مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
pdf-logo محور مصوبه: تبلیغات
۲۶ ۱-١٩٢-دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی
pdf-logo محور مصوبه: سامان‌دهی IP
۲۷ ٣-١٧٧- اصلاحیه آیین نامه ساماندهی IP
۲۸ ۱٢٠-اصلاحیه آیین نامه ساماندهی IP
۲۹ ۱٠٦- آیین نامه ساماندهی IP
pdf-logo محور مصوبه: تجهیزات
۳۰ ١-١٦٣- آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخل کشور در بخش ICT
۳۱ ٥٣- آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
pdf-logo محور مصوبه: خدمات اینترنت
۳۲ ۱٤- مقررات تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت
۳۳ ١-۱٠٠۱-٣٥- آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی
۳۴ استفاده از فناوری WIFI
pdf-logo محور مصوبه: صدور پروانه
۳۵ ٢-٢٠٦- اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)
۳۶ ۱٥۱- اصلاح ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه ISP و ISDP
۳۷ ۱٤٣- تمدید اعتبار پروانه‌های ISP و ISDP
۳۸ ۱٩- ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه
۳۹ ١-۱٨٤- مهلت تسویه حساب مالی بین دارندگان پروانه ارایه خدمات مخابراتی
۴۰ ٩٠-٢-اصلاحیه ضوابط و چارچوب (اصلاحیه ١٧٧ SLA)
۴۱ ۱-۱٧٢- اصلاحیه چگونگی دریافت هزینه اتصال به شبکه زیرساخت
pdf-logo محور مصوبه: ضوابط شرکت‌های PAP
۴۲ ٢٥- ضوابطی در خصوص شرکت‌های PAP
pdf-logo محور مصوبه: دستورالعمل حمل ترافیک غیرمجاز
۴۳ ٦٠-٥٩-٥٨-٥٧- دستورالعمل پیش‌گیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور
pdf-logo محور مصوبه: ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا
۴۴ ٩٦- ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
۴۵ ٩٧- آیین نامه تعاملی شرکت‌های مخابراتی با شرکت‌های PAP
pdf-logo محور مصوبه: آیین‌نامه سامان‌دهی و توسعه سامان‌دهی
۴۶ ٣-١٤٩- آیین نامه سامان‌دهی و توسعه سامانه‌های DNS
pdf-logo محور مصوبه: مقررات پدافند غیرعامل
۴۷ ٣-١٦٥- پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
pdf-logo محور مصوبه: طرح‌های تشویقی
۴۸ ۲۴۹- مقررات طرح‌های تعرفه‌ای تشویقی
pdf-logo محور مصوبه: مقررات حاکم بر تعرفه بخش ICT
۴۸ ۲۶۶- مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT
pdf-logo محور مصوبه: مقررات حاکم بر عمده فروشی بیت استریم
۴۹ ۲۶۰- مقررات حاکم بر ارایه خدمت عمده فروشی بیت استریم