شارژ اینترنت

شما می‌توانید برای شارژ اینترنت خود پس از پایان دوره‌ی سرویس، به یکی از روش‌های شارژ آنلاین، شارژ حضوری یا شارژ تلفنی، سرویس را برای یک دوره مشخص تمدید کنید. در زیر روش‌های تمدید یا شارژ خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 را مشاهده می‌فرمایید:

شارژ آنلاین +ADSL2

برای تمدید یا شارژ آنلاین اینترنت پرسرعت خود کافی‌ست یکی از دو روش زیر را انتخاب فرمایید:

اپلیکیشن مای‌شاتل    وب‌سایت مای‌شاتل

در بدو ورود کلید تمدید سرویس را انتخاب کنید و با پرداخت آخرین صورت‌حساب، سرویس اینترنت پرسرعت خود را برای یک دوره‌ی مشخص که در صورت‌حساب به آن اشاره شده است، تمدید یا شارژ کنید.

تمدید حضوری سرویس اینترنت

یکی دیگر از راه‌های تمدید یا شارژ سرویس مراجعه حضوری به دفتر مرکزی یا دفتر نمایندگی‌های شاتل در سراسر کشور و پرداخت حضوری آخرین صورت‌حساب است.

آدرس نمایندگی‌های شاتل

تمدید یا شارژ تلفنی در صورت مثبت بودن تراز مالی

اگر تراز مالی شما مثبت یا به عبارتی وضعیت‌تان در آخرین پیش‌فاکتور بستان‌کار باشد، شما می‌توانید تا جایی که اعتبار مالی‌تان اجازه می‌دهد، سرویس اینترنت خود را شارژ کنید.