کابل شبکه چیست؟

كابل شبكه (LA) از ۲ سوكت RJ45 و یك كابل LAN (كه این كابل‌ها بر اساس نوع سیم و روكش آن‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند) تشكیل شده است.

 

image 1

imge 2

image 3

برای اتصال این سوكت‌ها به دو سر كابل LAN از آچار شبكه استفاده می‌كنیم.

استانداردهای کابل شبکه (Cross و Straight)

با توجه به ترتیب و نحوه قراردادن سیم‌های كابل شبکه در کنار هم و زدن سوكت، ۲ نوع استاندارد A و B تعریف می‌شود.

استاندارد AT&T به دو صورت T568A و T568B است و نحوه قرار دادن سیم‌ها در RJ45 را مشخص می‌کند. این استاندارد ۲ نوع کابل کراس (Cross) و مستقیم (Straight) را به وجود می‌آورد. اگر هر ۲ سر کانکتورهای RJ45 به صورت A یا B باشد به این نوع کابل Straight و در صورتی‌که یکی از آن‌ها A و دیگری B باشد به آن کابل Cross گویند.

image 4

در صورت نیاز به اتصال دو کامپیوتر به صورت مستقیم به یکدیگر از کابل Cross استفاده می‌شود (البته از کابل Straight نیز می‌توان استفاده کرد اما ارتباط یک طرفه خواهد بود و فقط یک کامپیوتر امکان فعالیت بر دیگری را دارد.)

در صورتی‌که بخواهیم در یک شبکه‌ی LAN، ارتباط میان کامپیوترها و Switch را برقرار کنیم از کابل Straight استفاده می‌کنیم.

ترتیب رنگ‌ها به‌صورت استاندارد

  • استاندارد B568 :

این استاندارد شامل ترتیب سفید/نارنجی، نارنجی، سفید/سبز، آبی ،سفید/آبی، سبز، سفید/قهوه‌ای و قهوه‌ای است.

همان گونه که در شکل‌های زیر مشاهده می‌کنید از ۸ سیم موجود ۴ تای آن‌ها استفاده نمی‌شود و فقط ۴ تای آن‌ها برای دریافت و ارسال به صورت مثبت ومنفی به هم وصل می‌شوند.

image 5

  • استاندارد A568 :

سفید/سبز، سبز، سفید/نارنجی، سفید/قهوه‌ای، قهوه‌ای، نارنجی،آبی، سفید/آبی است.

نحوه اتصال کابل‌ها در دو حالت Cross و Straight به صورت زیر است:

image 6