نحوه پاک کردن اکانت Zoiper در اندروید

برای پاک کردن اکانت Zoiper در اندروید ابتدا سه خط را انتخاب کنید.

پاک کردن اکانت Zoiper در اندروید 5

در منوی باز شده گزینه Settings را انتخاب کنید.

 

پاک کردن اکانت Zoiper در اندروید 1

در این صفحه گزینه Accounts را انتخاب کنید.

پاک کردن اکانت Zoiper در اندروید 2
سپس بر روی اکانت چند ثانیه نگه دارید تا سوال Delete Account پرسیده شود و گزینه Ok را انتخاب کنید.

 

پاک کردن اکانت Zoiper در اندروید 3

پاک کردن اکانت Zoiper در اندروید 4