نحوه ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP

برای ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP ابتدا از منوی Start ویندوز، Control Panel را انتخاب کنید.

در Control Panel، گزینه Network Connections را انتخاب کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP

در صفحه Network Connections روی گزینه Create a new connection کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 1

صفحه زیر ظاهر می‌شود.

در New Connection Wizard روی Next کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 2

صفحه زیر ظاهر می‌شود.

گزینه Connect to the Internet را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 3

صفحه زیر ظاهر می‌شود.

گزینه Set up my connection manually را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 4

صفحه زیر ظاهر می شود.

گزینه Connect using a broadband connection that requires a user name and password را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 5

در صفحه زیر در قسمت ISP Name یک نام برای کانکشن وارد کنید (مثلا Shatel) و روی Next کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 6

صفحه زیر ظاهر می‌شود.

در قسمت User name شناسه کاربری را وارد کنید.

در قسمت Password رمز عبور را وارد کنید. در Confirm password هم دوباره رمز عبور را وارد کنید.

سپس روی Next کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 7

صفحه زیر ظاهر می‌شود. مانند شکل، تیک گزینه زیر را فعال کنید تا Shortcut ای از کانکشن روی Desktop ساخته شود.

سپس روی Finish کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز XP - 8