نحوه ساخت BroadBand Connection در ویندوز 7

ابتدا از منوی Start ویندوز، Control Panel را انتخاب کنید.

در Control Panel، گزینه Network and Sharing Center را انتخاب کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 7

در پنجره Network and Sharing Center، گزینه Set up a new connection or network را کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 7 - 1

پنجره‌ی زیر نمایش داده می‌شود.

ابتدا گزینه Connect to the Internet را انتخاب و سپس روی Next کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 7 - 2

پنجره‌ی زیر نمایش داده می‌شود.

در این پنجره روی Broadband) PPPoE) کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 7 - 3

اگر شما هم‌زمان به اینترنت متصل باشید، شکل زیر به جای شکل قبل به شما نمایش داده می‌شود.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 7 - 4

با انتخاب گزینه Broadband در شکل قبل، پنجره‌ی زیر نمایش داده می‌شود.

همانند شکل زیر در قسمت User name، شناسه کاربری و در قسمت Password، رمز عبور خود را وارد کنید.

در قسمت Connection name، یک نام دلخواه برای کانکشن خود وارد و سپس روی Connect کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 7 - 5