نحوه ساخت BroadBand Connection در ویندوز 10

برای ساخت BroadBand Connection در ویندوز 10 ابتدا روی آیکون Network در Taskbar کلیک و گزینه Broadband را انتخاب کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 10

در صفحه باز شده، در قسمت Dial-UP گزینه Broadband connection را انتخاب کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 10 - 1

روی گزینه Connect کلیک کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 10 - 2

در قسمت Sign in، در قسمت User name، شناسه کاربری و در قسمت Password رمز عبور خود را وارد و OK کنید.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 10 - 3

در صورت صحت Username و Password اینترنت کانکت خواهد شد.

ساخت BroadBand Connection در ویندوز 10 - 4