طریقه Disable کردن آنتی ویروس Kaspersky

  • روش اول:

    در این حالت ابتدا روی آیکون Kaspersky در قسمت Notification area کلیک راست و سپس گزینه Pause Protection را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده در قسمت سوم روی Pause کلیک کنید تا Kaspersky غیرفعال شود.

  • روش دوم:

در این حالت روی آیکون Kaspersky دوبار کلیک نموده تا پنجره اصلی باز شود. حال در بالای پنجره روی Setting کلیک نمایید.

سپس در پنجره بازشده در کاربرگ Protection چک مارک Enable Protection را بردارید و روی OK کلیک کنید.