طریقه Disable کردن آنتی ویروس Avira

  • روش اول:

ابتدا روی آیکون Avira در قسمت Notification Area کلیک راست کنید و سپس چک مارک گزینه AntiVir Guard Enable را بردارید.

طریقه Disable کردن آنتی ویروس Avira

  • روش دوم:

روی آیکون Avira در قسمت Notification Area دوبار کلیک و پس از بازشدن پنجره اصلی Avira روی کاربرگ Overview کلیک کنید. سپس Status را انتخاب کنید، در پنجره‌ای که مقابل Status باز می‌شود روی گزینه Deactivate در قسمت AntiVir Guard کلیک کنید.

Disable کردن آنتی ویروس Avira