راه اندازی ACS در مودم‌های Meganet،Billion و Tenda

BILLION

تنظیمات مودم BILLION همانند TP-LINK w8951 می‌باشد اما ممکن است آدرس ورود به تنظیمات مودم 192.168.1.254 باشد.

billion

Meganet

تنظیمات مودم Meganet همانند D-Link 2730U است.

meganet

Tenda

تنظیمات مودم Tenda همانند D-Link 2730U است.

tenda