راهنمای مودم D-link 2877Al

تنظیمات اینترنت:

با IP Address: 192.168.1.1 وارد کنسول مودم می‌شویم و username و password را وارد می‌کنیم:
IP Modem : 192.168.1.1
Username: admin
Pass : admin

D link 2877Al pic 1

از منوی setup گزینه‌ی Internet Setup‌ را انتخاب می‌کنیم و سپس add را می‌زنیم.

D link 2877Al pic 2

سپس تنظیمات زیر را با شناسه کاربری و رمز PPPoE اعمال می‌کنیم.

نکته: دقت داشته باشید که بیشتر از یک کانکشن یا PVC در مودم ساخته نشود. در صورت ساخت بیشتر از یک کانکشن، مودم با قطعی PPPoٍE روبه‌رو می‌شود.

D link 2877Al pic 3

تنظیمات wireless

ابتدا گزینه‌ی setup را انتخاب می‌کنیم. سپس از گزینه‌های سمت چپ، گزینه‌ی 2.4G wireless را انتخاب و برای تغییر نام وایرلس، زیر منوی Basic را انتخاب می‌کنیم و در قسمت SSID نام وایرلس را تغییر می‌دهیم.

D link 2877Al pic 4

برای تغییر رمز هم زیر منوی security را انتخاب می‌کنیم و در قسمت Pre-Shared Key رمز را تغییر می‌دهیم. Wireless Security Mode باید روی WPA2 only وWPA Mode روی Personal باشد.

D link 2877Al pic 5

تنظیمات با wizard:

در قسمت Setup ،Wizard را انتخاب می‌کنیم.

D link 2877Al pic 6

پس از انتخاب setup wizard، گزینه‌ی next را انتخاب می‌کنیم.

D link 2877Al pic 7 1

مرحله‌ی بعدی هم روی next کلیک می‌کنیم. (نکته: گزینه‌ی tehran ندارد.)

D link 2877Al pic 8

در این مرحله تنظیمات زیر را انجام می‌دهیم:
Conutry : Iran
ISP : Shatel
Wan mode : dsl
Dsl mode : atm
Protocol : pppoe
Encapsulation mode : LLC
Vpi : 0
Vci : 35
Username : شناسه ی کاربری
Password : پسورد pppoe

D link 2877Al pic 9

در مرحله بعد تنظیمات وایرلس را انجام می‌دهیم. مودم دو باند 2.4 و 5 گیگا هرتز دارد.

D link 2877Al pic 10

D link 2877Al pic 11

در پایان گزینه‌ی finish را می‌زنیم.

D link 2877Al pic 12 1

فعال‌سازی ACS:

D link 2877Al pic 13

و سپس از منوی setup با انتخاب گزینه‌ی internet setup، کانکشن ساخته شده را انتخاب و edit می‌کنیم. سپس تنظیمات زیر را اعمال می‌کنیم.

D link 2877Al pic 14

فعال‌سازی ACL :

برای اعمال محدودیت‌های بیشتر (مثلا فعال یا غیرفعال‌سازی ICMP و …) مشترک می‌تواند به ACL مراجعه کنند.

D link 2877Al pic 15

فعال‌سازی MAC Filter:

برای MAC Filter می‌توانیم به قسمت Setup ، MAC Filtering مراجعه کنیم و سپس مک آدرس دستگاه‌های مورد نظر را وارد می‌کنیم.

D link 2877Al pic 16

D link 2877Al pic 17

WPS

برای غیرفعال کردن WPS به قسمت Setup ، WPS Setting مراجعه می‌کنیم.

D link 2877Al pic 18