راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص

در صورتی که مشکلی در استفاده از اینترنت نداشته و فقط یک سایت خاص را باز نمی‌فرمایید در ابتدایی‌ترین مرحله باز شدن سایت را با شرکت‌های اینترنتی دیگر چک بفرمایید.

در صورت باز نشدن سایت با سرویس‌های دیگر ، مشخصا مشکل از سمت سایت می‌باشد اما در صورت باز شدن سایت مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا  DNS‌های کارت شبکه سیستم را به صورت اتوماتیک قرار دهید.

قراردادن DNSهای کارت شبکه سیستم در حالت اتوماتیک در انواع ویندوز

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 10

ابتدا از منوی Start ویندوز، Control Panel را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید در قسمت Search the web and windows گزینه Control panel را تایپ کنید.

راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص

 اگر آیتم‌ها در حالت Large Icons نمایش داده شوند صفحه‌ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص - 1

با انتخاب گزینه Network and Sharing Center پنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص - 2

برای ورود به قسمت Network Connection گزینه Change adapter Settings را از منوی سمت چپ انتخاب کنید.

راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص - 3

در پنجره Network Connection بر روی Local Area Connection کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب کنید.

راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص - 4

با انتخاب گزینه Properties، پنجره Local Area Connection Properties نمایش داده خواهد شد.

عدم باز شدن سایتی خاص

با انتخاب گزینه (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4 و سپس انتخاب گزینه Properties صفحه‌ای به شکل زیر نشان داده می‌شود.

بعد از وارد شدن به صفحه زیر گزینه Obtain DNS server addresses را انتخاب کنید:

عدم باز شدن سایتی خاص - 1

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 8

از صفحه Start وارد Desktop شوید و از Charmin Bar گزینه Setting سپس Control Panel را انتخاب کنید.

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 8 - 3

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 8 - 2

اگر آیتم‌ها در حالت Large Icons نمایش داده شوند صفحه ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 8 - 1

در پنجره شکل 10 با انتخاب گزینه View Network Status and Tasks و یا در پنجره شکل بالا با انتخاب گزینه Network and Sharing Center پنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 8

برای ورود به قسمت Network Connection گزینه Change adapter Settings را از منوی سمت چپ انتخاب کنید.

در پنجره Network Connection بر روی Local Area Connection کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب کنید.

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 8 - 4

با انتخاب گزینه Properties، پنجره Local Area Connection Properties نمایش داده خواهد شد.

کارت شبکه در ویندوز 8 5

با انتخاب گزینه (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4 و سپس انتخاب گزینه Properties صفحه ای به شکل زیر نشان داده می شود.

بعد از وارد شدن به صفحه زیر گزینه Obtain DNS server addresses را انتخاب کنید:

کارت شبکه در ویندوز 8 6

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 7

ابتدا از منوی Start ویندوز، Control Panel را انتخاب کنید.

اگر آیتم‌ها در حالت Large Icons نمایش داده شوند صفحه ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 7

با انتخاب گزینه View network status and tasks و یا Network and Sharing Center پنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 7 - 1

برای ورود به قسمت Network Connection گزینه Change adapter settings را از منوی سمت چپ انتخاب کنید.

در پنجره Network Connection بر روی Local Area Connection کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 7 - 2

با انتخاب گزینه Properties، پنجره Local Area Connection Properties نمایش داده خواهد شد.

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 7 - 3

با انتخاب گزینه (Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4 و سپس انتخاب گزینه Properties صفحه ای به صورت شکل زیر نشان داده می‌شود.

بعد از وارد شدن به صفحه زیر تنظیمات IP را به صورت زیر انجام دهید:

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز 7 - 4

خالی کردن Cache

برای خالی نمودن Cache مرورگر خود می توانید به فایل “راهنمای بررسی مشکلات مرورگر” مراجعه فرمایید.

به عنوان نمونه تنظیمات مرورگر Internet Explorer در زیر درج شده است:

همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید از منوی Tools گزینه‌ی Internet Options را انتخاب کنید.

باز شدن سایت

صفحه‌ی Internet Options به صورت زیر باز می‌شود.

در سربرگ General در قسمت Browsing History بر روی گزینه‌ی Delete کلیک کنید.

باز شدن سایت 1

صفحه‌ی Delete Browsing History به صورت زیر ظاهر می‌شود.

تیک گزینه‌ی Temporary Internet File را زده و در انتها روی Delete کلیک کنید.

باز شدن سایت 2

توجه: در صورتی که مرورگر شما همانند شکل زیر گزینه‌های Menu Bar ندارد اینجا را کلیک کنید.

برطرف نشدن مشکل

در صورت برطرف نشدن مشکل در صورت امکان، باز شدن سایت را با مرورگر های دیگر نیز تست بفرمایید.

در صورت باز نشدن سایت از منوی Start کامپیوتر خود گزینه Run را انتخاب کنید. (این مورد را می‌توانید با انتخاب کلید “ویندوز” و حرف R بر روی Keyboard خود نیز انجام دهید.)

بعد از باز شدن قسمت Run در داخل آن گزینه CMD را تایپ کرده و بر روی OK کلیک کنید.

باز شدن سایت 3

با انتخاب گزینه OK صفحه Command Prompt برای شما باز خواهد شد.

در این قسمت دستور زیر را تایپ کنید:

آدرس سایت < Tracert

باز شدن سایت 4

به جای گزینه “آدرس سایت”، آدرس سایت خود را تایپ بفرمایید.

در صورت اتمام دستور Trace آن را کپی کرده و یا از آن Print Screen گرفته و به CS@Shatel.ir ایمیل بفرمایید.

در کوتاه‌ترین زمان همکاران ما در شرکت شاتل پاسخگوی شما خواهند بود.