راهنمای تنظیمات وایرلس لپتاپ DELL

برای تنظیمات وایرلس لپتاپ DELL و متصل شدن به روتر یا Access Point در تنظیمات Dell Wireless Utility مراحل زیر را اجرا کنید:

 • ابتدا وارد منوی Start کامپیوتر شوید و مسیر زیر را طی کنید. سپس گزینه Dell Wireless WLAN Card Utility را بزنید.

راهنمای تنظیمات وایرلس لپتاپ DELL

 • صفحه‌ای مطابق شکل زیر برای شما باز می‌شود.

راهنمای تنظیمات وایرلس لپتاپ DELL - 1

در این صفحه باید گزینه‌های زیر را فعال کنید.

.Let this tool manage your wireless network

.Show utility icon

.Enable Radio

توجه: در صورتی‌که گزینه Enable Radio غیرفعال باشد. بر اساس مدل لپ تاپ گزینه FN+F2 را انتخاب یا دکمه کارت شبکه وایرلس لپ تاپ را روشن کنید.

 • سپس از منوی Add گزینه (Use Wizard (basic network را انتخاب کنید.
 • با انتخاب گزینه (Use Wizard (basic network صفحه Wireless Network Wizard باز می‌شود.

راهنمای تنظیمات وایرلس لپتاپ DELL - 2

سپس شبکه مورد نظر (SSID) را انتخاب کنید و گزینه Next را بزنید.

 • در صورتی‌که شبکه وایرلس پسورد داشته باشد، با انتخاب گزینه Next از شما درخواست می‌شود، پسورد شبکه را وارد کنید.

بعد از وارد کردن پسورد گزینه Next را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات وایرلس لپتاپ DELL - 3

 

 • در پایان گزینه Connect را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات wifi لپتاپ DELL

تنظیمات Profile به صورت دستی و Non Broadcasting Network

 • از منوی Add گزینه (Use Wizard (basic network را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات wifi لپتاپ DELL - 1

 • در این حالت بعد از انتخاب گزینه (Use Wizard (basic network از منوی سمت چپ صفحه، گزینه Connecting to a non broadcasting network را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات wifi لپتاپ DELL - 2

 • سپس اسم شبکه وایرلس مورد نظر (SSID) را وارد و گزینه Next را انتخاب کنید.

راهنمای تنظیمات wifi لپتاپ DELL - 3

 • سپس شبکه مورد نظر جست‌وجو و نشان داده می‌شود.

تنظیمات wifi لپتاپ DELL

 • با انتخاب گزینه Next پسورد شبکه را وارد و گزینه Next را انتخاب کنید.

تنظیمات wifi لپتاپ DELL - 1

 • در نهایت گزینه Connect را انتخاب کنید.

در انتها برای ذخیره تنظیمات گزینه Save Network Connection Setting to a text file را انتخاب کنید.

تنظیمات wifi لپتاپ DELL - 2