راهنمای بررسی مشکلات مرورگر Edge

پاک کردن Cache مرورگر Edge

روش اول

پس از باز کردن مرورگر Edge از قسمت More Action گزینه‌ی Settings را انتخاب کنید.

مشکلات مرورگر Edge

از منوی باز شده گزینه‌ی Choose what to clear را انتخاب کنید.

کردن کش مرورگر edge

در صفحه‌ی باز شده با توجه به تصویر موارد:

Browsing History

Cookies and Saved website data

Cached data and files

Download history

انتخاب کنید و سپس Clear را انتخاب کنید.

کردن کش مرورگر edge 1

روش دوم

مانند تصویر، بالا سمت راست روی ۳ نقطه کلیک کرده و وارد Settings شوید.

clear cache edge

در صفحه باز شده مجدد روی Settings کلیک و گزینه Privacy and security را انتخاب کنید.

پاک کردن کش مرورگر edge

سپس:

پاک کردن کش مرورگر edge - 1

در پنجره باز شده مانند نمونه تصویر زیر موارد را انتخاب و Clear را بزنید.

پاک کردن کش مرورگر edge - 2

تنظیمات Proxy مرورگر Edge

برای تنظیمات پروکسی از منوی استارت وارد قسمت Settings شوید.

تنظیمات پروکسی مرورگر edge

سپس وارد تنظیمات Network and Internet شوید.

تنظیمات پروکسی مرورگر edge - 1

از صفحه‌ی باز شده وارد سربرگ Proxy شوید.

تنظیمات پروکسی مرورگر edge - 2

از صفحه‌ی باز شده گزینه‌ی Use a Proxy server را در حالت off قرار دهید.

تنظیمات پروکسی مرورگر edge - 3