راهنمای بررسی مشکلات مرورگر Edge

پاک کردن Cache

روش 1:

پس از باز کردن مرورگر Edge از قسمت More Action گزینه‌ی Settings را انتخاب کنید.

از منوی باز شده گزینه‌ی Choose what to clear را انتخاب کنید.

در صفحه‌ی باز شده با توجه به تصویر موارد:

Browsing History

Cookies and Saved website data

Cached data and files

Download history

انتخاب کنید و سپس Clear را انتخاب کنید.

روش 2:

مانند تصویر، بالا سمت راست روی 3 نقطه کلیک کرده و وارد Setting شوید.

در صفحه باز شده مجدد روی Setting کلیک و گزینه Privacy and security را انتخاب کنید.

سپس:

در پنجره باز شده مانند نمونه تصویر زیر موارد را انتخاب و Clear را بزنید.

تنظیمات Proxy

برای تنظیمات پروکسی از منوی استارت وارد قسمت Settings شوید.

سپس وارد تنظیمات Network  and Internet شوید.

از صفحه‌ی باز شده وارد سربرگ Proxy شوید.

از صفحه‌ی باز شده گزینه‌ی Use a Proxy server را در حالت off قرار دهید.