راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP

راه‌اندازی ICS در حالتی که کانکشن PPPoE بر روی DSL CPE باشد:

برای راه‌اندازی Internet Connection Sharing، سیستمی ‌که DSL CPE به آن متصل است یا باید دارای دو کارت باشد یا اگر یک کارت شبکه دارد، ارتباطش تا DSL CPE از طریق کابل USB باشد که در نهایت دو Local Area Connection خواهیم داشت. یکی برای ارتباط با DSL CPE و دیگری برای ارتباط با شبکه داخلی.

۱. روی سیستمی‌ که DSL CPE به آن متصل شده است:

از منوی Start وارد Control Panel شوید.

روی Network Connections کلیک کنید.

در صفحه Network Connections، روی Local Area Connection ای که مربوط به ارتباط با DSL CPE است، کلیک راست و روی Properties کلیک کنید.

راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP

در صفحه Local Area Connection ،Properties روی Tab Advanced کلیک کنید.

در قسمت Internet Connection Sharing مانند شکل زیر عمل کنید.

تیک گزینه Allow other network users to connect through this computer’s Internet Connection را فعال و سپس OK کنید.

در صورتی که چند کانکشن روی سیستم شما وجود داشته باشد در پایین این قسمت از شما پرسیده خواهد شد که می‌خواهید اینترنت را روی کدام کانکشن خود Share کنید و شما باید کانکشن مربوط به شبکه داخلی خود را انتخاب کنید.

راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP - 1

صفحه‌ی زیر ظاهر می‌شود، روی Yes کلیک کنید.

راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP - 2

Local Area Connection مربوط به صورت زیر تغییر می‌کند. علامت دست نشان‌دهنده Share شدن اینترنت است.

راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP - 3

سپس روی Local Area Connection مربوط به شبکه داخلی، کلیک راست و روی Properties کلیک کنید.

راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP - 4

تنظیمات IP Address و Subnet Mask، مانند شکل زیر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که این IP به صورت اتوماتیک روی کارت شبکه شما تنظیم خواهد شد و در حالت عادی نیازی به تنظیم دستی این IP نیست و می‌توان این IP را درحالت Obtain قرار داد.

راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP - 5

تنظیمات روی Clientهای شبکه

از منوی Start ویندوز گزینه Control Panel و سپس Network Connections را انتخاب کنید.

روی Local Area Connection مربوط کلیک راست و روی Properties کلیک کنید.

راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP - 6

روی Clientها هم می‌توانید IPها را در حالت Obtain an IP Address Automatically قرار دهید یا می‌توانید به صورت زیر اعمال کنید:

Internet Connection Sharing در Windows XP 7

راه‌اندازی ICS در حالتی که PPPoE روی OS باشد (Bridge):

در این حالت مانند حالت قبل عمل می‌کنیم با این تفاوت که Broadband Connection را روی Connection مربوط به شبکه داخلی Share می‌کنیم و با راست کلیک روی کانکشنی که به صورت دستی کانکت می‌کنیم، کلیه تنظیمات را مانند Local Area Connection پیشین انجام می‌دهیم.