راهنمای Internet Connection Sharing در Windows XP

راه‌اندازی ICS در حالتی که کانکشن PPPoE بر روی DSL CPE باشد:

برای راه‌اندازیICS، سیستمی ‌که DSL CPE به آن متصل است یا باید دارای دو کارت باشد و یا اگر یک کارت شبکه دارد، ارتباطش تا DSL CPE از طریق کابل USB باشد که در نهایت دو Local Area Connection خواهیم داشت. یکی برای ارتباط با DSL CPE و دیگری برای ارتباط با شبکه داخلی.

۱. روی سیستمی‌که DSL CPE به آن متصل شده است :

از منوی Start وارد Control Panel شوید.

روی Network Connections کلیک کنید.

در صفحهNetwork Connections، روی Local Area Connection ای که مربوط به ارتباط با DSL CPE است، کلیک راست و روی Properties کلیک کنید.

در صفحه Local Area Connection ،Properties روی Tab Advanced کلیک کنید.

در قسمت Internet Connection Sharing مانند شکل زیر عمل کنید.

تیک گزینه Allow other network users to connect through this computer’s Internet Connection را فعال و سپس OK کنید.

در صورتی که چند کانکشن روی سیستم شما وجود داشته باشد در پایین این قسمت از شما پرسیده خواهد شد که می‌خواهید اینترنت را روی کدام کانکشن خود Share کنید و شما باید کانکشن مربوط به شبکه داخلی خود را انتخاب کنید.

صفحه‌ی زیر ظاهر می‌شود، روی Yes کلیک کنید.

Local Area Connection مربوط به صورت زیر تغییر می‌کند. علامت دست نشان‌دهنده Share شدن اینترنت است.

سپس روی Local Area Connection مربوط به شبکه داخلی، کلیک راست و روی Properties کلیک کنید.

تنظیمات IP Address و Subnet Mask، مانند شکل زیر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که این IP به صورت اتوماتیک روی کارت شبکه شما تنظیم خواهد شد و در حالت عادی نیازی به تنظیم دستی این IP نیست و می‌توان این IP را درحالت Obtain قرار داد.

تنظیمات روی Client های شبکه

از منوی Start ویندوز گزینه Control Panel و سپس Network Connections را انتخاب کنید.

روی Local Area Connection مربوط کلیک راست و روی Properties کلیک کنید.

روی Clientها هم می‌توانید IPها را در حالت Obtain an IP Address Automatically قرار دهید یا می‌توانید به صورت زیر اعمال کنید:

راه‌اندازی ICS در حالتی که PPPoE روی OS باشد (Bridge):

در این حالت مانند حالت قبل عمل می‌کنیم با این تفاوت که Broadband Connection را روی Connection مربوط به شبکه داخلی Share می‌کنیم و با راست کلیک روی کانکشنی که به صورت دستی کانکت می‌کنیم، کلیه تنظیمات را مانند Local Area Connection پیشین انجام می‌دهیم.