تنظیمات Firewall در ویندوز 10

برای انجام تنظیمات Firewall در ویندوز 10 ابتدا باید وارد Control Panel شوید، برای این منظور در قسمت Search The Web And Windows گزینه Control Panel را تایپ کنید تا گزینه مورد نظر به نمایش گذاشته شود و وارد Control Panel شوید.

Firewall در ویندوز 10

پس از ورود به کنترل پنل گزینه Windows Firewall را انتخاب کنید.

Firewall در ویندوز 10 1

از منوی سمت چپ گزینه Turn Windows Firewall on or off را انتخاب کنید.

صفحه‌ی زیر ظاهر می‌شود.

Firewall در ویندوز 10 2

برای فعال بودن Firewall باید گزینه On و برای غیرفعال بودن Firewall گزینه Off انتخاب شود.

Firewall در ویندوز 10 3