برطرف کردن مشکل Certificate در مرورگر Mozilla Firefox

مرورگر Firefox

دریافت Certificate از سایت‌های نامعتبر به هیچ عنوان به شما توصیه نمی‌شود.

از این رو پیش از قبول و دریافت هر Certificate از درستی آدرس سایت و معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت اطمینان از معتبر بودن سایت، در اولین مرحله تاریخ و ساعت سیستم را چک کنید و مطمئن باشید به روز هستند.

  • در صورتی‌که سایت مورد نظر نیاز به گواهی‌نامه SSL داشته باشد. صفحه‌ای مانند شکل زیر باز می‌شود.

برطرف کردن مشکل Certificate در مرورگر Mozilla Firefox

  • با انتخاب گزینه I Understand the Risks صفحه‌ای مطابق شکل زیر باز می‌شود.

برطرف کردن مشکل Certificate در مرورگر Firefox

  • پس از انتخاب گزینه Add Exception پنجره زیر باز می‌شود.

برطرف کردن مشکل Certificate در Firefox

  • در پایان با انتخاب گزینه Confirm Security Exception، مشکل Certificate برطرف می‌شود و سایت مورد نظر باز می‌شود.