برطرف کردن مشکل Certificate در مرورگر Opera

به این نکته توجه داشته باشید که دریافت Certificate از سایت‌های نامعتبر به هیچ عنوان به شما توصیه نمی شود! لذا پیش از قبول و دریافت هر Certificate از درستی آدرس سایت و معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در صورت اطمینان از معتبر بودن سایت، در اولین مرحله تاریخ و ساعت سیستم را چک کنید و از به روز آن مطمئن شوید.

در صورتی که سایت مورد نظر شما به Certificate نیاز داشته با شد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

برای دریافت آن کافی‌ست روی Approve کلیک کنید.