برطرف کردن مشکل Certificate در مرورگر Opera

به این نکته توجه داشته باشید که دریافت Certificate از سایت‌های نامعتبر به هیچ عنوان به شما توصیه نمی شود! لذا پیش از قبول و دریافت هر Certificate، از درستی آدرس سایت و معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در صورت اطمینان از معتبر بودن سایت، در اولین مرحله تاریخ و ساعت سیستم را چک کنید و از به روز بودن آن مطمئن شوید.

در صورتی که سایت مورد نظر شما به Certificate نیاز داشته با شد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

کردن مشکل Certificate در Opera

برای دریافت آن کافی‌ست روی Approve کلیک کنید.