انتخاب رمز عبور مناسب برای اتصال به شبکه وایرلس

پس از انتخاب Security در حالت WPA2-PSK باید برای مودم خود رمز عبوری مناسب با رعایت نکات امنیتی انتخاب کنید.

این رمز عبور می‌تواند بین 8 تا 63 کاراکتر باشد. پیشنهاد می‌شود رمز عبوری به طول 12 کاراکتر که شامل حروف و اعداد و نمادهای رایج است انتخاب فرمایید.

لطفاً شماره موبایلتان و دیگر شماره‌های قابل حدس را به‌ عنوان رمز انتخاب نکنید.

7