اتصال مودم در شبکه داخلی

مودم در شبکه داخلی

در صورتی‌که فقط یک کامپیوتر از سرویس اینترنت ADSL استفاده می‌کند، ارتباط کامپیوتر با DSL CPE بسته به مدل آن می‌تواند از طریق LAN ،USB یا وایرلس برقرار شود.

در این حالت اگر سیستم از طریق LAN یا USB به DSL CPE متصل است، می‌توان تنظیمات IP و DNS را به صورت دستی یا اتوماتیک روی کارت شبکه مورد نظر اعمال کرد.

اگر DSL CPE امکان Wireless داشته باشد، ارتباط کامپیوتر با DSL CPE می‌تواند به صورت وایرلس برقرار شود. معمولا کارت شبکه وایرلس به صورت اتوماتیک از DSL CPE ،IP می‌گیرد و نیازی به تنظیم دستیIP و DNSها وجود ندارد.

اتصال همزمان دو سیستم به DSL CPE

در صورتی‌که قصد دارید به صورت هم‌زمان از اینترنت روی دو دستگاه استفاده کنید، باید به روش زیر عمل ‌کنید:

در صورتی‌که PPPoE Connection روی DSL CPE باشد، با توجه به نوع آن به صورت زیر اقدام می‌کنیم:

۱- DSL CPE، به صورت Combo باشد (اصطلاح  Combo برای DSL CPEهایی به کار می‌رود که دارای یک پورت ارتباطی LAN و یک پورت ارتباطی USB باشند)، برای ارتباط یک سیستم از طریق کابل LAN به DSL CPE باید درایور کارت شبکه روی سیستم مورد نظر نصب شده باشد.

همچنین اگر بخواهید سیستمی را از طریق USB به DSL CPE متصل کنید ابتدا باید درایور مودم را روی سیستم خود نصب کنید.

۲- DSL CPE ،Wireless باشد: DSL CPEهای وایرلس علاوه بر دارا بودن امکان وایرلس دارای ۴ پورت ارتباطی LAN نیز هستند. (توجه کنید که DSL CPE وایرلس ورودی  USB ندارد).

استفاده از اینترنت در شبکه

مودم

اگر چندین سیستم به صورت هم‌زمان از اینترنت استفاده می‌کنند و علاوه بر DSL CPE از تجهیزات شبکه مانند Hub ،Switch یا Access Point استفاده می‌شود به موارد زیر توجه کنید:

درصورتی‌که تنظیمات PPPOE روی DSL CPE انجام شده باشد، Hub ،Switch یا Access Point را از طریق کابل LAN از یک سمت به DSL CPE و از سمت دیگر به سیستم‌های موجود در شبکه که قرار است به اینترنت وصل شوند، متصل می‌کنیم و در صورت نیاز تنظیمات IP را برای برقرار شدن ارتباط اینترنت روی سیستم‌ها به دقت کامل می‌کنیم (بهتر است که برای تخصیص IP از امکان DHCP موجود در DSL CPE استفاده شود).

در صورتی‌که تنظیمات PPPoE روی سیستم‌عامل انجام شده باشد، دقت کنید که نباید DSL CPE را مستقیم به HUB ،Switch یا Access Point متصل کرد.

در این حالت DSL CPE حتما باید به یک کامپیوتر متصل شده و سپس از طریق آن اینترنت در شبکه Share شود. در این حالت سیستم مورد نظر به عنوان Server اینترنتی عمل خواهد کرد.

سپس این سیستم باید به Hub ،Switch یا Access Point وصل شود تا سرویس اینترنت در شبکه برقرار شود.

دقت کنید که در شبکه IP تمام کامپیوترها از یک Range باشد و برای همه سیستم‌ها Default Gateway یک‌سان تنظیم شود.