یزد

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان یزد، ملاحظه فرمایید:
ابرکوه

نام شهر

ابرکوه

دفتر نمایندگی

سیمای ارتباط نیایش ابرکوه (سانا نت)

مدیر عامل

محمد مهدی فلاح زاده ابرقوئی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۸۲۸۰۸۲(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۳۲۸۲۸۰۸۲(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ابرکوه، خیابان نظامیه، روبروی تالار معلم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۸۹۳۱۶۱۵۸۵۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اشکذر

نام شهر

اشکذر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اردکان

نام شهر

اردکان

دفتر نمایندگی

علی ناظمی اردکانی

مدیر عامل

علی ناظمی اردکانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۶۶۰۶(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۶۶۰۶(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 اردکان، خیابان شهید رجایی، چهارراه سعدی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۸۹۵۱۹۱۴۷۳۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بافق

نام شهر

بافق

دفتر نمایندگی

داوود کوشکی بافقی

مدیر عامل

داوود کوشکی بافقی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۴۳۱۷۷۴(۰۳۵) ,۳۲۴۲۲۰۵۶(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بافق، بلوار وحشی بافقی، جنب موتورفروشی رحیمی‌پو

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۹۷۱۹۱۳۵۳۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

تفت

نام شهر

تفت

دفتر نمایندگی

فناوری اطلاعات ماهربنیان فاطر

مدیر عامل

مجید سلیمانیان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۲۰۲۲(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

تفت، خیابان ۲۲ بهمن، بعد از پست بانک

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۹۹۱۸۱۶۴۹۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

زارچ

نام شهر

زارچ

دفتر نمایندگی

سینا ارتباط کویر یزد

مدیر عامل

حسین خوشنویس

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۵۲۷۶۹۰۰(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۳۵۲۷۶۰۰۴(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 زارچ، سرده، کوچه ۷۴ شهید صدوقی، طبقه همکف، دفتر پیشخوان دولت

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۸۹۴۱۹۵۶۶۵۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مهریز

نام شهر

مهریز

دفتر نمایندگی

مجتبی ابوئی مهریزی

مدیر عامل

 مجتبی ابوئی مهریزی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۵۲۸۷۸۶(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۳۲۵۲۸۷۸۶(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 مهریز، میدان شهرداری، ایتدای بلوار شهید زارع زاده، جنب مجتمع فنی لوکس

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۸۹۸۱۶۵۳۴۶۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

میبد

نام شهر

میبد

دفتر نمایندگی

علی ناظمی اردکانی

مدیر عامل

علی ناظمی اردکانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۶۶۰۶(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۶۶۰۶(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 میبد، خیابان امام خمینی، بعد از میدان عدالت، روبروی بیمه کوثر

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۸۹۶۱۶۱۳۱۷۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

یزد

نام شهر

یزد

دفتر نمایندگی

فناوری فرافر پردازش عصر ارتباطات

مدیر عامل

محمد خبیری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۳۵)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۳۵)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۳۵)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۵)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 یزد، میدان مهدیه، ابتدای بلوار شهید بهشتی، ساختمان کوروش، طبقه دوم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۸۹۱۶۶۹۸۹۶۷

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته