گلستان

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان گلستان، ملاحظه فرمایید:
آزاد شهر

نام شهر

آزاد شهر

دفتر نمایندگی

مهناز سارانی

مدیر عامل

مهناز سارانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۵۷۳۱۹۱۳(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۵۷۳۱۹۱۳(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

آزاد شهر، پاساژ سلطانی، طبقه اول

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۶۱۶۱۸۳۹۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
آق قلا

نام شهر

آق قلا

دفتر نمایندگی

آروشا درخشان پارس

مدیر عامل

ارمیا جعفری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

میدان کاخ، برج سرمایه، طبقه اول، واحد ۳۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۱۷۶۴۳۹۱۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بندر ترکمن

نام شهر

بندر ترکمن

دفتر نمایندگی

آروشا درخشان پارس

مدیر عامل

ارمیا جعفری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

میدان کاخ، برج سرمایه، طبقه اول، واحد ۳۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۱۷۶۴۳۹۱۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بندر گز

نام شهر

بندر گز

دفتر نمایندگی

شرکت آروشا درخشان پارس

مدیر عامل

ارمیا جعفری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کردکوی، خیابان ولیعصر، خیابان عدالت ۸، نبش پاساژ امیر گلستان

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۸۸۱۹۴۹۵۸۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
جلین

نام شهر

جلین

دفتر نمایندگی

محمد رضا تازیکی

مدیر عامل

محمد رضا تازیکی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۱۴۱۳۴۷(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۲۱۴۱۳۴۷(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شهر جلین، نبش امام رضا ۳۰

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۳۵۱۳۶۵۸۴

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
سرخنکلاته

نام شهر

سرخنکلاته

دفتر نمایندگی

آروشا درخشان پارس

مدیر عامل

ارمیا جعفری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

گرکان، میدان کاخ، برج سرمایه، طبقه اول، واحد ۳۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۱۷۶۴۳۹۱۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کردکوی

نام شهر

کردکوی

دفتر نمایندگی

شرکت آروشا درخشان پارس

مدیر عامل

ارمیا جعفری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

گرگان، میدان کاخ، برج سرمایه، طبقه اول، واحد ۳۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۴۸۸۱۹۴۹۵۸۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کلاله

نام شهر

کلاله

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 –

ساعات کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
گرگان

نام شهر

گرگان

دفتر نمایندگی

آروشا درخشان پارس

مدیر عامل

ارمیا جعفری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

میدان کاخ، برج سرمایه، طبقه اول، واحد ۳۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۱۷۶۴۳۹۱۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

گنبد کاووس

نام شهر

گنبد کاووس

دفتر نمایندگی

مهناز سارانی

مدیر عامل

مهناز سارانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۳۷۴۵۴(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۳۳۳۷۴۵۴(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

گنبد کاووس ، خیابان شریعتی ، روبروی پاساژ عظیمی ، پاساژ بین الملل ، طبقه اول ، دفتر نمایندگی اینترنت شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۷۱۷۴۱۴۶۳

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
گمیشان

نام شهر

گمیشان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعات کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
علی ‌آباد کتول

نام شهر

علی ‌آباد کتول

دفتر نمایندگی

آروشا درخشان پارس

مدیر عامل

ارمیا جعفری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۲۰۲۱(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

گرکان، میدان کاخ، برج سرمایه، طبقه اول، واحد ۳۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۱۷۶۴۳۹۱۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مینودشت

نام شهر

مینودشت

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعات کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
نوده خاندوز

نام شهر

نوده خاندوز

دفتر نمایندگی

مهناز سارانی

مدیر عامل

مهناز سارانی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۱۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۱۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۵۷۳۱۹۱۳(۰۱۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۵۷۳۱۹۱۳(۰۱۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 نوده خاندوز، رو به‌روی مرکز مخابرات

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۴۹۶۱۶۱۸۳۹۵

ساعات کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)
پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته