کهگیلویه و بویراحمد

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان کهگیلویه و بویراحمد، ملاحظه فرمایید:
گچساران

نام شهر

گچساران

دفتر نمایندگی

مایا رایانه رواق

مدیر عامل

فرخنده پوررحیمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(021)

نمابر

91000003(021)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

02191070118

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(021)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ﻳﺎﺳﻮﺝ، ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺼﻠﻲ ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ (١٦ﻣﺘﺮﻱ ﻣﺼﻠﻲ) ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺼﻠﻲ ، پلاک ٥٨ ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

٧٥٩١٧٧٣٨٤٣

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

چرام

نام شهر

چرام

دفتر نمایندگی

مایا رایانه رواق

مدیر عامل

فرخنده پوررحیمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(021)

نمابر

91000003(021)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

02191070118

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(021)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ﻳﺎﺳﻮﺝ، ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺼﻠﻲ ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ (١٦ﻣﺘﺮﻱ ﻣﺼﻠﻲ) ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺼﻠﻲ ، پلاک ٥٨ ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

٧٥٩١٧٧٣٨٤٣

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

 سی سخت

نام شهر

 سی سخت

دفتر نمایندگی

مایا رایانه رواق

مدیر عامل

فرخنده پوررحیمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(021)

نمابر

91000003(021)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

02191070118

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(021)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ﻳﺎﺳﻮﺝ، ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺼﻠﻲ ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ (١٦ﻣﺘﺮﻱ ﻣﺼﻠﻲ) ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺼﻠﻲ ، پلاک ٥٨ ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

٧٥٩١٧٧٣٨٤٣

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

دهدشت

نام شهر

دهدشت

دفتر نمایندگی

مایا رایانه رواق

مدیر عامل

فرخنده پوررحیمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(021)

نمابر

91000003(021)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

02191070118

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(021)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ﻳﺎﺳﻮﺝ، ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺼﻠﻲ ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ (١٦ﻣﺘﺮﻱ ﻣﺼﻠﻲ) ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺼﻠﻲ ، پلاک ٥٨ ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

٧٥٩١٧٧٣٨٤٣

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

یاسوج

نام شهر

یاسوج

دفتر نمایندگی

مایا رایانه رواق

مدیر عامل

فرخنده پوررحیمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(021)

نمابر

91000003(021)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

02191070118

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(021)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

ﻳﺎﺳﻮﺝ، ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺼﻠﻲ ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ (١٦ﻣﺘﺮﻱ ﻣﺼﻠﻲ) ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺼﻠﻲ ، پلاک ٥٨ ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

٧٥٩١٧٧٣٨٤٣

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته