کردستان

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان کردستان، ملاحظه فرمایید:
بانه

نام شهر

بانه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(087)

نمابر

91000003(087)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۸۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته
بیجار

نام شهر

بیجار

دفتر نمایندگی

 محمد زکیان

مدیر عامل

 محمد زکیان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(087)

نمابر

91000003(087)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

٣٨٢٣٠٩٩۴(087)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 38230994(087)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بیجار، چهار راه شهرداری، خیابان شهدا، نرسیده به کوچه مسجد قائم

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6651653777

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

دهگلان

نام شهر

دهگلان

دفتر نمایندگی

کاوه محیط

مدیر عامل

کاوه محیط

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(087)

نمابر

91000003(087)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

08735121963

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

08735121963

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

دهگلان میدان لیلاخ جنب بانک کشاورزی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6667113185

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

دیوان دره

نام شهر

دیوان دره

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۸۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۸۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۸۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
سقز

نام شهر

سقز

دفتر نمایندگی

لقمان صبرجو

مدیر عامل

لقمان صبرجو

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(034)

نمابر

91000003(087)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۲۰۱۱ (۰۸۷)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۲۰۱۱ (۰۸۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خیابان یک­طرفه ملت، بالاتر از کالا برق آوازه

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6681614457

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

سنندج

نام شهر

سنندج

دفتر نمایندگی

ارتباطات سانا پرداز

مدیر عامل

سعید حنیفی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(087)

نمابر

91000003(087)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

91000001(087)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۸۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

سنندج، خیابان پاسداران، مجتمع هورام، طبقه اول، واحد ۵

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6616615113

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

قروه

نام شهر

قروه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۸۷)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۸۷)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۸۷)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کامیاران

نام شهر

کامیاران

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(087)

نمابر

91000003(087)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(087)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته
مریوان

نام شهر

مریوان

دفتر نمایندگی

شلیر کریمی

مدیر عامل

شلیر کریمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(087)

نمابر

91000003(087)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

34533101(087)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

34533101(087)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

مریوان، میدان جهاد، جنب بانک کشاورز، طبقه فوقانی بانک ملی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6671759733

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته