همدان

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان همدان، ملاحظه فرمایید:
اسدآباد

نام شهر

اسدآباد

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۸۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۸۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۸۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بهار

نام شهر

بهار

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۸۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۸۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۸۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

تویسرکان

نام شهر

تویسرکان

دفتر نمایندگی

سجاد گمار

مدیر عامل

سجاد گمار

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(081)

نمابر

91000003(081)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

34945640(081)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

34945640(081)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خیابان باهنر پاساژ توتیا واحد ۴ نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6584154365

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

رزن

نام شهر

رزن

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۸۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۸۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۸۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

لالجین

نام شهر

لالجین

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(081)

نمابر

91000003(081)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(081)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

ملایر

نام شهر

ملایر

دفتر نمایندگی

حمید آقارضایی

مدیر عامل

حمید آقارضایی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(081)

نمابر

91000003(081)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

32251655(081)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

91000999(081)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

همدان ملایر روبروی پارک چمران نبش کوچه هادی مقدم جنب فتوکپی آجیلی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6571945397

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

نهاوند

نام شهر

نهاوند

دفتر نمایندگی

محسن ترابی

مدیر عامل

محسن ترابی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(081)

نمابر

91000003(081)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

33239434(081)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۳۲۳۹۴۳۴(۰۸۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

نهاوند، خیابان آزادگان، روبروی رستوران پارسیان، بالاتر از آموزشگاه رانندگی آزادگان، ساختمان حمیدی، طبقه اول

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6591736731

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته

همدان

نام شهر

همدان

دفتر نمایندگی

شبکه فراگیر ره‌آورد تدبیر

مدیر عامل

علی‌محمد شرفی مراد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

91000000(081)

نمابر

91000003(081)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

38281525(081)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

38281525(081)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

همدان، مجسمه شیرسنگی، خیابان دکتر چمران، جنب بیمه معلم، کوچه پرتو، پلاک 64

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

6515793197

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: 8 تا 17 (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی : 24 ساعته